BLACKSTAR

 

Ptolomejski ili Geocentrični sistem je sistem u kojem je Zemlja bila u centru svemira. Star je hiljadu godina.

Kopernikov sistem je Heliocentrični. Nikola Kopernik 1543. objavljuje djelo u kojem stavlja Sunce u središte našeg sistema koji tako postaje Sunčevim sistemom.

Nije da to nije prošlo bez negodovanja: papa, kalvinisti i još neki naučnici su baš bili popi*dili. Papa njegovo djelo zabranjuje 1616. i ono biva zabranjeno do 1822.

Dugo su zatim ljudi vjerovali da je Sunčev sistem cjelokupan svemir. Onda su kasnije shvatili da je to galaksija i da u galaksiji ima puno sunaca i sunčevih sistema te da se svi oni vrte oko centra galaksije.

Pa su onda mislili da je galaksija sav svemir sve dok nisu vidjeli i shvatili da ima puno galaksija u svemiru. Doduše one se ne vrte oko neke zajedničke tačke već jure od nje na sve strane. No ipak ostaje galaksija i centar galaksije oko kojega se sve u našoj galaksiji vrti.

Do prije trideset godina “crna rupa” je postojala samo u teoriji, a danas znamo da je centar naše galaksije zapravo crna rupa. U centru skoro svih galaksija u svemiru je crna rupa. Oko te crne rupe se vrti naša galaksija. Ona se nalazi u sazvjiežđu Strijelca.

Možda je krajnje vrijeme da se prešaltamo na neki novi “centrizam”, na centrični sistem crne rupe, tj. gravitacione/vrijeme-prostor singularnosti.

 

 

Morebit’ da tamo oslobođene duše lete.

 

 

bltzastava350