Šta ću ja uraditi kao načelnik?

Pitaju me često šta ću ja uraditi kao načelnik. Po cijenu da ostali kandidati za načelnika Opšćine Centar pođone moj tajni, genijalni i originalni plan, ja ću ipak ovdje javno iznijeti ono što namjeravam uraditi ako budem izglasan za načelnika Opšćine Centar.

Ja sam, naime, odlučio da, u slučaju da me izaberu za načelnika:

–  osiguram uslove i preduzmem sve potrebne mjere za dosljedno poštivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda;

–  osiguram lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, radu i zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu i zaštiti i unapređenju životne okoline;

–  osiguram uslove za razvoj privrede od značaja za Općinu;

–  vodim urbanističko-stambenu politiku od značaja za Općinu i njen razvoj;

–  upravljam općinskom imovinom;

–  osiguram obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti;

–  osiguram i razvijam lokalnu infrastrukturu;

–  osiguram uslove rada lokalnih radio i TV stanica;

–  vodim brigu o turističkim resursima Općine;

–  uredim i stvorim uslove za racionalno korištenje i upravljanje građevinskim zemljištem i poslovnim prostorima;

–  osiguram uslove za ostvarivanje mjesne samouprave;

–  osnujem javne ustanove i druga pravna lica od interesa za Općinu;

–  osiguram javni red i mir…