Populisti i elitisti

​Danas, uostalom kao i prije, populistom nazivaju i onog koji popularizira demokratiju obraćajući se građanima i pozivajući javnost da interveniše i ureduje onda kada institucije centralizirane vlasti i politička elita izgube kurs i interes za opšte dobro.