Klasični Liberalni “Centar”

PETNAEST PROGRAMSKIH TAČAKA:

1. Raspisivanje opštinskog referenduma o proglašenju Opštine Centar politički neutralnim distriktom građanske samouprave i direktne, nepartijske demokratije u kojoj bi nepartijske načelnike birali direktno putem lokalnih izbora, dok bi vijećnike opštinskog vijeća birali direktno Zborovi građana u Mjesnim zajednicama.

2. Poduzimanje inicijative za pridruživanje Opštine Centar programu za BFC Jugoistočne Evrope.

3. Da bi ispunili uslove za BFC certifikat (certifikat za povoljno poslovno okruženje) potrebno je prije svega raditi na sigurnosti. Borba protiv korupcije i kriminala (od privrednog do uličnog) se mora intenzivirati i inteligentno osmisliti. Uslovi za normalan život i rad moraju biti osigurani što znači da privatno vlasništvo, poduzetništvo i sami građani moraju biti adekvatno zaštićeni.

4. Denacionalizacija i restitucija tj. konačni povrat imovine koju je prošli režim nacionalizovao originalnim vlasnicima bi istovremeno značila i zaustavljanje daljeg birokratskog otuđivanja privatne imovine građana kao i neregularne prodaje opštinske imovine od strane korumpiranih i kriminaliziranih opštinskih organa, pojedinaca i političkih organizacija.

5. Redistribucija opštinskih poslovnih prostora sa minimalnom najamninom mladima (kao i nevladinim organizacijama koje bi kreirali mjesta za učenje, druženje, kompjutersko i svako drugo naučno i umjetničko obrazovanje mladih) na osnovu uvjerenja da opštinski prostori u Centru moraju biti dodjeljivani tako da ne služe isključivo profitu, već opštem dobru, tj. kvalitetnijem kulturnom i naučnom sadržaju Opštine Centar.

6. Redistribucija opštinskih stanova sa minimalnom najamninom mladim bračnim parovima (prioritet imaju mješoviti brakovi) pogotovo onima koji su specijalizirali, magistrirali, doktorirali u inostranstvu i odlučili da svoje znanje, umijeće i međunarodne kontakte ulože u Opštinu Centar. Ova mjera predstavlja oblik praktične borbe protiv “odliva mozgova”.

7. Izgradnja infrastrukture Parka prirode Skakavac, tj. kvalitetnog puta, parkinga i staza za šetanje u zoni Parka prirode Skakavac. Stanovnici Opštine Centar moraju imati svoje izletište. Opština Centar se mora potruditi da prepozna, uredi i potakne turističke potencijale u tom dijelu opštine ulaganjem u adekvatnu komunikaciju i infrastrukturu.

8. Uvođenje i regulisanje statusa i dozvola za ulične umjetnike i umjetnice, kao i posebnog statusa lokala koji redovno upošljavaju muzičare.

9. Otvaranje “Gradske umjetničke galerije – Centar” na atraktivnoj lokaciji u kojoj će studenti istorije umjetnosti imati praksu kuriranja, a građani imati priliku upoznati se sa djelima savremenih mladih umjetnika iz BiH i šire.

10. Zatvaranje dijela Titove ulice za saobraćaj i stvaranje pješačkih zona vikendom, praznicima i u toku festivala.

11. Regulisanjem saobraćaja i pješačke infrastrukture učiniti urbani centar prohodnim. Ova mjera podrazumijeva prilagođavanje trotoara invalidskim i dječjim kolicima, izbacivanje iz saobraćaja neispravnih vozila i zagađivača, insistiranje na efikasnom gradskom i prigradskom prevozu, biciklističkim stazama i poreznim olakšicama za eko-automobile.

12. Regulisanje parkova i zelenih površina odvajanjem parkova za kućne ljubimce od parkova za djecu. U to spada ograđivanje Velikog Parka na Trgu djece Sarajeva ukrasnom ogradom i regulisanje radnog vremena, tj. njegovo zatvaranje preko noći kako bi bio očišćen i spreman za djecu ujutro.

13. Rješavanje problema pasa lutalica na legalan, efikasan i kreativan način u prvih godinu dana mandata.

14. Ozbiljan urbanistički i poduzetnički pristup problemu parking prostora.

15. Uvođenje najviših standarda zaštite svih prava i sloboda.