Glavni grad Sandžaka

Bilo bi o.k. da je Bakir još rekao da je njegova posjeta Novom Pazaru isto kao i onda kada Milanović u februaru 2014. dođe u Mostar, (ako se već jada, pravda ili uvaljuje kajle). Time bi upotpunio regionalni ugođaj i međunarodni skandal.

Međutim pravo pitanje je u kojem svojstvu je Bakir bio u posjeti Novom Pazaru: kao predsjednik stranke ili kao predsjednik države ili kao “lider bošnjaka”?
Sve ovo ilustruje konfuziju ne samo oko toga da li je “zvanično Sarajevo” glavni grad Federacije BiH ili glavni grad BiH, već i oko toga da li je Sarajevo glavni grad Bošnjaka ili glavni grad SDA.
Nacionalne partije su međusobno podijelile svoj ratni plijen (BH gradove i opštine) i zacrtavaju teritorije i domoroce kojima će se naturiti kao glavni gradovi partijskih centrala i plemenske poglavice. To nazivaju “maticama”.

Radi se o tipičnom nesretnom centralizmu koji nikako ne umiju da puste (kao što majmun ne zna da pusti narandžu kada se uhvati u zamku za majmune).

Mislim da kao predsjednik stranke Bakir može otići u Novi Pazar, ali da bi kao trenutni predsjedavajući predsjedništva države čiji sam građanin, a to je BiH, (u pratnji premijera “većeg entiteta”)  trebao znati bolje i odgovornije. Ne bi smio partijski koristiti državne funkcije u partijske svrhe, poput drugih u regiji. Morao bi biti sposoban razlučiti partiju i partijsku politiku od države i diplomatije.
Ovako ga građani moraju podsjećati na to da mu je prioritet u toku mandata da bude predsjednik svih građana BiH a ne SDA, kao i to da mu u opis radnog mjesta “člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda” ne ulazi samozvanje “lidera Bošnjaka” jer taj mandat nema od Bošnjaka kao uostalom ni njegov rival Fahro.

Bez obzira na sve: odlično predizborno nabacivanje lopte Dodiku kojem je to udarna vijest, a ne zemljotres na Palama.