Komunalizam u BiH

 

Još jedna snaga u pokretu decentralizacije i lokalne građanske samouprave je i Prva Mostarska Partija. 
Konfederacija nezavisnih opština i “BH Komunalizam” jesu još uvijek neartikulisani, ali nimalo bezazlen set ideja koji se sve više nazire kao jedina istinska alternativa trenutnoj etno-teokratiji (ili teo-etnokratiji) i svim drugim političko-kriminalnim devijacijama u zemlji.
Mislim da je dobro da ovakve partije, lokalne partije kao što su “Prva Mostarska Partija” u Mostaru i “Snaga Centra” u Zenici uzmu lokalnu vlast, zaštite i obrazuju građane direktnoj demokratiji uspostavljajući istinsku lokalnu samoupravu i decentralizujući Mostar i Zenicu, ili barem neke opštine u njima, od partijskih centrala velikih političkih centara u BiH ili izvan nje. 
Moja puna podrška ovakvim inicijativama i borbi za nezavisnost i slobodu.