Tražim članove biračkih odbora!

Molim vas da mi se prijave svi koji bi htjeli, mogli, željeli da budu moji članovi biračkih odbora, a to znači da broje glasove i budu plaćeni za to od strane CIK-a. Moram prijaviti po jednu osobu na dvadeset i dva biračka mjesta:

136A004    Bardakčije 4
136A007    Šip 1
136A011     Breka 2
136A014     Koševo 2B
136A018     Ciglane 1B
136A022    Gorica 2
136A026    Džidžikovac 3
136A029    Hrastovi 1
136A033     Hrastovi 5
136A037     Koševsko Brdo 1A
136A040    Koševsko Brdo 2A
136A044    Koševsko Brdo 2E
136A048    Marijin Dvor 1D
136A051     Crni Vrh 1
136A055     Mejtaš 2A
136A058    Bjelave 1
136A062    Višnjik 1
136A066    Nahorevo
136A069    Skenderija 3
136A073    Soukbunar 3
136A076    Trg oslobođenja 2
136A080    Centar 3

Ne bi bilo loše da se prijavi četrdesetak građanki ili građana koji su voljni to da rade na dan izbora 2. oktobra 2016. od šest ujutro do devet naveče. Prethodno će proći obuku i dobiti certifikat.

Molim vas da mi se prijavite i da kažete za koje se biračko mjesto prijavljujete ili da vam je svejedno koje će vas biračko mjesto zapasti. Imamo vremena do 10. augusta. Samo sedam dana od danas.

Uslovi su sljedeći:

Član biračkog odbora mora imati prebivalište u općini Centar, po mogućnosti da je upisan/a u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto koje se imenuje (ali nije nužno), i najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme.

Trebaju mi sljedeći podaci:

Ime i prezime
Stručna sprema
Zanimanje
JMB i broj lične karte
Tačna adresa stanovanja
Broj telefona
Banka i broj računa