Stand Up

Cijelo vrijeme pokušavam da prevedem “Stand Up Comedy”, a da nije “komedija s nogu”, tj. da je nešto opakije i ciničnije jer mi ovo “s nogu” nekako zvuči “nazor šeretski” – da budem iskren (ne znam ni ko je to ozvaničio, na kojem kongresu južnoslovenskih stand up komičara).

Morebit’ da je do mene, da sam ja tu neki autsajder, izrod, ters (sve priznajem), ali jednostavno sam uvjeren da postoji bolji termin, tj. izraz za stand-up komičara “u nas”.

I danas mi pade na pamet pri povratku s Trebevića u grad.

Bio sam gore jer je iznad 1000 metara nadmorske visine čistiji zrak za moju porodicu. Nema smoga. Gore inače (a naročito ovih zagađenih dana) pravim svakodnevna istraživanja i izučavam uslove koloniziranja slobodnih teritorija “Prirodne Republike Bosne i Hercegovine” od strane strato-separatista Evolucionarnog Prirodno-oslobodilačkog Pokreta.

Maloprije, pri povratku se sjetih da gorštake sa planinskog sjevera Crne Gore (tamo gdje snijeg napada toliki i tako dugo se zadrži da van kuće ne možeš nigdje čučnuti da bi izvršio veliku nuždu pa su lokalci evoluirali tako da to čine stojeći) nazivaju “stojserima” i shvatih da je to pravi izraz za Stand Up komičara.

Znači STOJSER: stoji i sere. Satima.

Stojser komičar i stojser komedija – zvanično – barem što se mene tiče.