Univerzitet u Sarajevu

Mislim da je inicijativa predstavnika SDA studenata o odgađanju ispita i nastave zbog džume potpuno o.k.

Sasvim je normalno da se ispoštuju vjerske slobode studenata bilo da se radi o judaizmu, pravoslavlju, katoličanstvu, protestantizmu, evanđelizmu, selefijskom, hanefijskom, malikijskom, šafijskom, hanbelijskom, šijitskom Islamu, krišnaizmu, budizmu, sajentolodži, itd…

Ovo je slobodna zemlja i svako ima i grupno i individualno, i ljudsko i građansko pravo i vjersku slobodu da ispovijeda svoju vjeru na svoj način i u svom džematu (osim ako se to pravo ospori parapravnim aktima).

Drvljem i kamenjem su se obrušili sa raznih strana na mladog, angažovanog i ambicioznog predsjednika SDA parlamenta Univerziteta u Sarajevu kada je onomad pred članovima Senata UNSA samo usmeno iznio prijedlog da se petkom tokom džuma namaza ne zakazuju ispiti i predavanja zbog vjerskih sloboda.

Ja mislim da je borba SDA kluba studenata Univerziteta u Sarajevu potpuno legitimna politička borba koja bi trebala poslužiti kao primjer političkog angažmana stranačke mladeži (u ovom konkretnom slučaju jedne konzervativne partije desnog centra) i inspirisati liberalnu i naprednu/progresivnu omladinu da se i oni politički aktiviraju i djeluju stranački kroz instituciju studentskog parlamenta. Naravno da bi, paralelno s njima, i same stranačke centrale liberalnih i progresivnih partija (ako takve postoje) trebale naučiti ovu lekciju, poslužiti se ovom taktikom i poslati svoje svježe, mlade i ambiciozne vukove među naivne i apolitične janjce koji svoju buduću stranačku pripadnost tek obrazuju (u odnosu na aktuelne stranačke poslovne ponude i partijske berze rada).

U suprotnom će Kanton Sarajevo (čitaj: SDA) kidnapovati Univerzitet u Sarajevu i načiniti ga partijskim (čitaj: režimskim) fildžan-univerzitetom jednako kao što partijske centrale pokušavaju kidnapovati i monopolizirati vjerske slobode određenih grupa zadržavajući, valjda, ekskluzivno pravo na njihovo ljudsko pravo.