Podsjetnik

Etnokratija je “politički režim u kojem dominantna etnička grupa prisvaja državni aparat kako bi unaprijedila svoje etničke interese, moć i resurse.” Tradicionalno se pod tim pojmom podrazumijeva vladavina jedne etničke grupe, no od 2012. se takav tip etnokratije naziva mono-etnokratijom, dok se režim u kojem više od jedne etničke grupe vlada državom naziva poli-etnokratskim.

Bosna i Hercegovina je, znači, poli-etnokratska država u kojoj postoji jedan mono-etnokratski entitet i jedan “stereo-etnokratski” entitet.

Gdje tu demokratija i gdje su tu demokrate? – neko bi se zapitao.

Možda bi bolje pitanje bilo: ko su demokrate u BiH? jer, sudeći po gorenavedenoj definiciji niti jednu od “narodnjačkih” partija koje su učestvovale u uspostavljanju etnokratskog režima još davnih devedesetih godina prošlog vijeka i milenijuma ne možemo nazvati demokratskim premda se sve one pozivaju na demokratiju čak i u samom nazivu.

brckobina

Mislim da je krajnje vrijeme da se BH demokrate i BH etnokrate razluče, pogotovo sada kada su etnokrate dobile ono što su tražile krijući se iza imena demokratije. (Nadamo da neće nastaviti ka teokratiji u ime demokratije.)

Mislim da bi demokrate u BiH trebali formirati jedan blok koji insistira na demokratiji, a da Stranku Etnokratske Akcije, Hrvatsku Etnokratsku Zajednicu, Srpsku Etnokratsku Stranku, Savez Nezavisnih Socijal-Etnokrata i sve druge koji koketiraju, promoviraju i profitiraju na etnokratskom principu – nazovu pravim imenom.

Šta bi značilo biti BiH demokrata?

Jednostavno ono što demokrata znači bilo gdje na svijetu, a to je da se sa činjenicom da neko ima etnokratsko uvjerenje, mišljenje i viđenje države i društva ne suočava silom i prijetnjama, čak ni uvjeravanjima, već da se jednostavno bavi politikom koja će ostvariti balans moći i prostora unutar države i društva za one koji preferiraju građansku tj. liberalnu demokratiju.