Za “Bosnopolitsko” Sarajevo

Sarajevo je sjedište stranaka i partija koje, kako vele, žele Bosnu i Hercegovinu – žarko i do usijanja.

Gdje?

Gdje u Bosni i Hercegovini zamišljaju ili namjeravaju ostvariti tu Bosnu i Hercegovinu? Gdje je ta “BiH u malom”?

Bosna i Hercegovina je nekoć bila poznata kao “Jugoslavija u malom” (sama zastava te republike je, skoro simbolično, imala u lijevom gornjem uglu malu zastavu Jugoslavije). Gdje je danas Bosna i Hercegovina u malom? Gdje je ta njena paradigma na mapi BiH? Ima li igdje grad koji nije podijeljen, a da u njemu ne dominira neki od naroda? Postoji li neki ekonomski, politički i kulturni urbani centar, a da u njemu nije uspostavljena kulturna hegemonija koja se bazira na tradiciji jednog od naroda?
Gdje je taj grad koji je dovoljno izmješan, koji ima dovoljno miješanih brakova (i djece iz takvih brakova) da za njega možemo reći da je moderan, napredan, da je uspio očuvati duh i karakter nekoć integrisanog bosanskohercegovačkog društva ili izgraditi novi? Ne mora to biti “evropski” grad. Dovoljno je da bude bosanskohercegovački.

Gdje je ta Bosna i Hercegovina u Bosni i Hercegovini, ta “100% BiH”, a da nije mit koji patriote i populisti već decenijama sami sebi gude na uho zamajavajući prvo sebe pa onda i sve ostale. Ne govorim o “multietničkoj” i “multikonfesionalnoj” BiH u kojoj različite etnije i vjerske grupe žive odvojeno “pod jednim krovom”. Govorim o modernom, progresivnom, integrisanom društvu slobodnih i emancipovanih pojedinaca koji žive posve izmiješano i rasterećeno, na površini od barem pet-šest kvadratnih kilometara (bez insistiranja na etničkoj većini, folklornoj kulturnoj tradiciji i to). Postoji li takvo mjesto u BiH? Barem jedan gradić, opština?

Ako zaista ne postoji, šta ćemo onda? To bi značilo da smo u “združenom zločinačkom poduhvatu” u miru konačno uspjeli dokrajčiti ono što tvrdimo da smo branili ili nastojali očuvati u prošlom ratu (bilo da se radi o jugoslovenskom ili bosanskohercegovačkom društvu).

Namjeravamo li tako nešto negdje ponovo stvoriti, napraviti, izgraditi? Vidimo li takav jedan grad u budućnosti BiH i vidimo li u takvom građevinskom projektu BH budućnost?

Gdje? Gdje izgraditi takav grad?

Pa možda, za početak, u glavnom gradu te iste Bosne i Hercegovine?

Ne gradi se grad samo ciglama, betonom, graditeljskim blokovima, cijevima, armaturom, žicom, već ljudima. Društvo je građa jednog grada. Građani su ti koji moraju imati i slijediti instinkt građenja “bosnopolitskog” društva u svom okruženju. Ovo je posljednja i odlučujuća bitka za takvo društvo, za ” Jugoslaviju u malom”, za tu Bosnu i Hercegovinu.

“Bitka za Sarajevo” nije samo bitka za “bosnopolitsko” Sarajevo koje se mora potruditi da uprkos lokal-patriotizmu i etničkoj homogenizaciji ponovo postane bosanskohercegovačko (a time i istinski centar BiH), već je to i posljednja bitka i za jedno otvoreno, internacionalno, “jugopolitsko” Sarajevo koje ima jako dobru šansu da postane kulturni, ekonomski, turistički centar regije.

I zato je važno da se na ovim izborima prijave i glasaju i bivši građani Sarajeva, nekadašnji sugrađani koji žive u dijaspori i dijele ovu viziju Sarajeva, BiH i regije, sanjaju isti nekad odsanjani i nedosanjani san.

Jer ako za Bosnu i Hercegovinu nema mjesta u njenom glavnom gradu, ako je i pored toga što je tamo toliko žele i prizivaju ne možemo u njemu prepoznati i pronaći – onda čemu se nadati i lagati da će ikad i igdje ponovo zaživjeti?

 


 

Isprintajte i ispunite ovaj obrazac, zatim ga fotografišite telefonom, ili skenirajte, zajedno sa skeniranom ili fotografisanim dokumentom* pošaljite ne mail: prijavapp@izbori.ba

Imate vremena do 24. jula ove godine

*Detaljnije objašnjenje pročitajte ovdje.