Logoraši svih zemalja…

Stratobosanska KOMUNA

 
(CIVILI I NEDEMILITARIZOVANO DRUŠTVO)
 
Toliko boraca na svim stranama (danas ih ima više nego 92-95. iako su mnogi u međuvremeno umrli od starosti i raznih komplikacija). Toliko boraca za prava boraca na svim stranama i niko se od tih boraca ne izbori za prava logoraša. Daleko od toga da su djeca logoraša dobila neke veće povlastice.
 
Logoraši su totalno zapostavljena grupa, a svi su profitirali na njima: što političkim marketingom – što materijalno (s obzirom na to da su EU i UN dali brdo novca i pomoći samo i isključivo na konto civila logoraša, a ne radi boračke populacije i ratnih zasluga). Logoraši od toga nisu vidjeli ni prebijene pare. Sve su razgrabili oni koji svoje političke pozicije i društveni status smatraju ratnim plijenom.
 
Niko nije na strani logoraša. Možda zato što su svi logoraši zapravo na istoj strani. Na civilnoj strani. Oni su “tiha većina”.

View original post 478 more words