Korupcija u Civilnoj Zaštiti

Direktor Federalne uprave civilne zaštite je bacio prašinu u oči javnosti da novca za opštine pogođene poplavama nema zato što nije usvojen budžet Federacije.

(Nije ni provjeravao na računu, znao je da “pare nisu problem – para nema!”)

Direktor pretpostavlja da veliki dio javnosti ne zna da su sredstva civilne zaštite namjenska sredstva, da se ne mogu trošiti ni za kakve druge namjene i da nisu sastavni dio budžeta, ni u Federaciji, ni u Kantonu Sarajevo. Ona se nalaze na posebnom računu civilne zaštite upravo zato što se budžetom ne mogu predviđati elementarne nepogode već se posebnim porezom od 0,5% na svaku platu i svaki ugovor puni ovaj fond. (Oko dvadeset miliona godišnje – akumulativno.)

Svaka firma prilikom uplate doprinosa uplaćuje svaki mjesec 0,5% za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kao i 0,5% koliko iznosi opća vodna naknada. To možete provjeriti i na vašoj platnoj listi odmah sada, ako ste zaposleni.

(Sve su prilike da ovih 1%, skupa sa zdravstvenim i penzijskim koje nemaju, plaćaju, ako se ne varam, svi koji potpišu bilo koji ugovor, a freelanceri i retroaktivno 3 god.)

(Doduše Novalićeva je vlada 2017. predložila izmjene i dopune Zakona kojima ukida naknadu za zaštitu i spašavanje u iznosu od 0,5% na plate u Federaciji BiH, a tim i “namjenska sredstva za civilnu zaštitu čime se onemogućuje pružanje pomoći građanima u vrijeme prirodnih i drugih nepogoda i dovodi do urušavanja sistema civilne zaštite i spašavanja”.)

“Opća vodna naknada” bi trebala da služi za (ne)održavanje korita rijeka i u slučaju poplava se u pravilu pokazuje kao još jedan od raznih “poreza na budale” koji opterećuju privredu da bi na kraju saznali da smo prepušteni samima sebi za vrijeme nevremena.

Svi ti novci se slijevaju na jedan račun odakle se vrši preraspodjela na Federaciju, kantone i opštine. (Član 180, tačka 4.)

Važno je znati da se ta sredstva akumuliraju ,tj. ne gase se istekom kalendarske godine! Dakle: nemaju veze sa godišnjim budžetom niti imaju kud sa računa osim kad poplavi! (Izgleda da zaista treba razmotriti zakon o kleveti i obmanjivanju javnosti od strane imenovanih dužnosnika.)

Ali postoji jedna caka koje su se dosjetili. Naime, da bi se sredstva uopšte mogla koristiti, na sva tri nivoa (federalni, kantonalni i opštinski) mora biti usvojen program razvoja civilne zaštite i godišnji plan realizacije programa.

Nažalost, slučajno taj program na federalnom nivou nije usvojen već godinama, pa se pare troše nasumično, po svojoj volji nadležnih organa, što otvara prostor mahinacijama. Kontrolu nad svim tim sredstvima na svim nivoima ima jedan jedini inspektor koji je zaposlen u Federalnoj upravi civilne zaštite. Radi se o “usamljenom jahaču” koji nije otišao u nadzor već nekoliko godina. (Neka neko provjeri ko je i da li je blizak direktoru.)

Naravno da jednopartijska vlast/ela računa na to da narod koji su proizveli u svoje kmetove sve ovo ne zna i ne prati, pa ih stoga i huška protiv višestranačke građanske demokratske vlasti upirući prstom u budžete (kako neusvojene tako i “neustavne”) da bi sakrili gdje su otišli novci sa računa civilne zaštite Federacije, kantona i opština, a koji je namijenjen za slučaj poplava i elementarnih nepogoda.

Novac, vele raja, treba potražiti “na Vlašiću u vikendicama”, u obliku “terenaca” koji su dodjeljivani bez ikakvih kriterija. Vele da su se pare sa tih računa posuđivale vladi Kantona Sarajevo (za mandata SDA premijera vlade S. Zeljkovića 2012-14.) pa se otpisivale na kraju godine, da su se njima asfaltirali požarni putevi oko vikendica i da se radi o milionima.

Nešto “siće” je potrošeno i na žurke u prirodi, a vjerovatno i na predizbornu kampanju prošle godine.

Kada bi mogli zaviriti u račune kantonalne i opštinske, a naročito federalne civilne zaštite u posljednjih deset godina, vele da bi nam se zamantalo. Zato se godinama tim računima ne može prići.

Možda je ovo prava prilika za dublji javni pretres stanja o kojem javnost dugo šapuće i na šta nezavisno i istraživačko novinarstvo dugo upozorava.

Kao parlamentarni zastupnik u SKS insistiraću na predstojećoj hitnoj sjednici na tome da, ako već nije, onda da pod hitno pravimo nacrt i usvojimo na nastavku sjednice program razvoja civilne zaštite i godišnji plan realizacije programa u KS kako bi kontrolisali sredstva.

Drugo na čemu ću insistirati je da vlada i sve nadležne institucije učine sve što moraju kako bi “raskopali” i “raspakovali” ovu korupcijsku “čarlamu” kantonalne i opštinske civilne zaštite: da se povede unutrašnja istraga, a bogami i da se kantonalno tužilaštvo malo razmrda jer: “selo voda nosi, a ona se češlja.”

No vjerujte da prepreke i opstrukcije koje dolaze iz SDA centrale, sa pozicija federalne vlasti, kao i iz opština u kojima i dalje suvereno vlada i dominira SDA, neću moći prebroditi bez veće podrške građanstva u ovom koalicijskom obračunu sa korupcijom u Kantonu Sarajevo.