Građansko Sarajevo

Do sada smo imali tri negativna naboja “Osamnaestonovembarskog režima” koji se odbijaju jedan od drugog i vuku svaki na svoji stranu produbljujući razlike (kako etničke, vjerske, tako i socijalne), insistiranjem na konstitutivnosti naroda, njihovoj jednakosti, ali razdvojenosti (insistirajući na segregaciji), pa čak i konačnoj dezintegraciji BH društva i države.

U tom kontekstu “političko Sarajevo” predstavlja SDA, tj. poziciju Bošnjaka u etnonacionalnoj partiji šibica. “Političko Sarajevo” tu predstavlja jedan od tri autokratska etnonacionalna režima u BiH.

Sa BH blokom Sarajevo ima šansu da promijeni diskurs i postane “političko Sarajevo” građanskog, demokratskog, višestranačkog predznaka, zajedničku poziciju konstitutivnih građana BiH koju predstavlja Satajevo kao glavni grad BiH, svih Bosanaca i Hercegovaca, insistirajući na slobodi, jednakosti, ali i konstitutivnosti građana BiH. Sa jakim BH blokom, Sarajevo bi trebalo predstavljati novu paradigmu.

Predvođeno antikorupcijskom borbom i politikom mira i pomirenja, reintegracije društva i Aneksa 7, Sarajevo bi postalo centar borbe za građanska, ljudska i korisnička prava, preuzelo ustavnu zadaću koju su etnonacionalisti zanemarili i zaboravili.

Nova politika plana i razvoja Sarajeva koja bi ohrabrila progresivne građane, “mješovite” kosmopolitske brakove, priliv Srba i Hrvata iz čitave BiH u Sarajevo predstavljala bi novo “političko Sarajevo” koje bi kao takvo predstavljalo pozitivni građanski naboj i ideju zajedničke države i zajedničkog glavnog grada. To SDA ne može uraditi upravo zbog koncepta Sarajeva koji forsira.

Zbog koncepta zatvorenog, jednonacionalnog i jednopartijskog Sarajeva koji je SDA do sada autoritarno forsirala – Bosna i Hercegovina ima sve manje šansi upravo zbog duboko podijeljenog društva, jer državu bez referentne tačke, bez “podskupa skupova”, bez bosanskohercegovačke paradigme u njenom glavnom gradu – nema puno toga da drži na okupu.

Mislim da se BH blok i “Sarajevska šestorka” moraju držati Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH i raditi zvanično unutar njega na onom što su prethodno svi zanemarivali, a to su: mir i pomirenje, reintegracija bosanskohercegovačkog plurarnog društva, jačanje građanskog društva i preuzimanje uloge glavnog grada svih Bosanaca i Hercegovaca – Sarajeva kao istinskog kulturnog i ekonomskog centra BiH.