Vještačko poskupljenje prirodnog gasa

Ja znam da postoji tendencija da se do ljeta zaboravi činjenica da pojedinih zimskih dana Sarajevo postaje jedan od najzagađenijih gradova svijeta, u tijesnoj utrci za najzagađeniji glavni grad na svijetu. U tom kontekstu poskupljenje plina nije udar na džep građana i privrednika Sarajeva kao jednog od tri najveća potrošača plina u državi, to je direktan udar na mjere borbe za poboljšanje okoliša, na zelene politike ove vlade. To je direktan, prljav i nizak udar na okoliš, a time i na zdravlje, odnosno na živote građana.

Visoka cijena plina će natjerati građane da pribjegnu čvrstim gorivima naredne zime, a to će povećati ionako kritičnu razinu aerozagađenja, a tim i smrtnost naših građana.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, BiH je na drugom mjestu po stopi smrtnosti zbog zagađenosti zraka, a jedino Sjeverna Koreja ima veću stopu smtrnosti od nas u svijetu. Od zagađenja zraka oko 3.500 građana svake godine umre u BiH.

Vlada KS je ovu brojku planirala smanjiti smanjenjem zagađenja u Sarajevu, dok je Vlada Federacije namjerava povećati, barem do nekih 30%. Ovo nekom može ličiti na svojevrstan čin agresije u sklopu jednog šireg specijalnog, ekonomskog rata protiv Vlade kantona. Da li je to tako ili nije, nije važno. Ono što je je važno jeste da će se ova mjera po smrtnosti građana Sarajeva graničiti sa ratnim dejstvom. Grubom računicom, neko bi mogao ustvrditi ili zaključiti da Vlada FBiH ovom mjerom i na ovaj način planira ubiti par hiljada Sarajki i Sarajlija u narednoj godini. Na pitanje da li zaista Vlada Federacije na čelu sa Premijerom Novalićem želi krenuti u tu kampanju i preuzeti tu odgovornost na sebe moraće odgovoriti oni sami.

PRAVCI I PRIORITETI

Pravci i prioriteti vanjske politike BiH su usklađivanje sa evropskom pravnom stečevinom što podrazumijeva konstantno ažuriranje naših propisa da propisima EU. To je obaveza koju su svi članovi skupština i vlada na svim nivoima preuzeli potpisivanjem sporazuma BiH o stabilizaciji pridruživanja EU, a koji, izgleda, niko ne shvata kao obavezujući akt. Mi smo tim potpisivanjem prešli iz faze dobrovoljnog u fazu obaveznog usklađivanja propisa, u što spada i liberalizacija tržišta, kao i borba protiv monopola. U borbu protiv monopola spada i borba protiv onakvog državnog monopola koji direktno ugrožava prava korisnika, potrošača kao što je ovaj, ali i borba državnih organa protiv partijskih kartela koji određuju cijene energenata, lijekova, hrane i svega drugog.

Federacija se pokazala agilnom u harmonizaciji evropskih mjera samo kada se radi o akcizama na naftne derivate, ali ne čini dovoljno po pitanju zagađenja. Ovdje se ne radi samo o aerozagađenju i emisiji karbona. Tu je i sigurno pohranjivanje toksičnog otpada, tj. usklađivanja liste zabranjenih materija koju nismo ažurirali osamnaestak godina, barem što se piralena tiče.

Mi smo pod sankcijama energetske zajednice zbog odbijanja liberalizacije gasnog tržišta. Mi smo pod sankcijama zbog toga što forsiramo termorlektranu na ugalj. Uskraćeni su nam novci za projekte gasifikacije. Mi smo zapravo taoci jedne prljave politike lokalnih oligarha koji ne prezaju ni od čega na svom kontraevropskom putu. Drže nas u podrumu i govore nam da rat još nije gotov, kao u filmu ili vicu.

Svjetlo na kraju tunela su evropski propisi i harmonizacija s njima.

Mi moramo eliminisati sve birokratske blokade i barikade koje su se poput riječnog otpada nagomilale u našim institucijama i započeti utrku u harmonizaciji sa EU na svim nivoima. Usklađenost zakona ne treba da nas brine ako imamo u vidu da se svi zakoni usklađuju sa istom evropskom pravnom stečevinom i stoga molim da prestanemo sa igrama riječi pravnog riječnika i dezinformacijama kojima se već dugo odugovlači i sabotira ovaj proces te da se u ovom zakonodavnom tijelu konačno počnemo baviti legislativom i to punom parom jer moramo sustići godine propuštenih šansi i neurađenog posla.

DRŽAVA

Ovo nije autoritarna, centralizovana država. Ovo je decentralizovana država sa više nivoa vlasti. Postoje oni koji tvrde da reforme moraju doći sa viših nivoa vlasti prema nižim. Po meni, to su hronični etatisti iz kojih progovaraju ostaci autoritarnog totalitarizma. Oni imaju pravo na svoje mišljenje i stav, ali to nije jedini način i ovo nije autoritarna država, nije diktatura da bi građani ovoliko patili od diktata i naredbodavne ekonomije nakon decenija tranzicije. U liberalnoj demokratiji, poznato je, sve demokratske promjene dolaze odozdo, iz baze, i kreću se prema gore. Zato predlažem da svi nivoi vlasti krenu u harmonizaciju propisa sa EU, svaki za sebe, i za par godina se nađemo u EU.

Ko zadnji – magarac.

Prije nekoliko dana svjedočili smo i potpisivanju ugovora o gasifikaciji rafinerije u Bosanskom Brodu kojem je prisustvovala i predsjednica Hrvatske. “Opskrba prirodnim plinom Rafinerija nafte Bosanski Brod desit će se direktnim priključenjem na plinski transportni sistem Hrvatske. Bh. rafinerija će kroz vrijeme trajanja ugovora platiti Crodux plinu troškove kapitalnih ulaganja u direktno plinovod kojim će se rafinerija spojiti na plinski sistem Republike Hrvatske.”

To znači da, kada dođe do zagađenja na granici EU onda i Republika Srpska, i Hrvatska, i Rusi mogu da pronađu rješenje. Nije valjda naša jedina nesreća ovdje ta što smo prepušteni sami sebi kao najvećim dušmanima, što smo duboko u unutrašnjosti zemlje i ne zagađujemo nikom osim sebi pa smo u nemilosti Federalne vlade koja kategorički odbacuje svaku pomisao na gorepomenuta, hitna i direktna rješenja, u direktnom dogovoru sa Rusima, bez posrednika i čitavog grozda fiktivnih firmi koji, kako se čini, kane uzimati reket od građana Sarajeva kao da su ovi i dalje pod opsadom, a ne već treću deceniju u miru i slobodi.

Koji će i čiji predsjednik intervenisati za zdravlje i zdrav okoliš u Sarajevu? Nije valjda da su se svi ovdašnji predsjednici, kako partija, tako države, entiteta – okrenuli protiv nas ovdje i građana Sarajeva uopšte?

ZAKLJUČAK

Ja mislim da dosljedno provođenje reformske agenda rješava ovaj problem. Ja mislim da reforme ne moraju dolaziti samo sa viših nivoa vlasti i zato pozivam međunarodne i evropske zvaničnike da nam pomognu da promijenimo i primjenimo strategiju po kojoj ćemo reformsku agendu pogurati sa nižih nivoa vlasti, tj. iz kantona jer to je u interesu građana Sarajeva i u skladu sa njihovim osnovnim ljudskim i korisničkim pravima, u skladu sa poveljama i deklaracijama, kako UN-a, tako i EU.

Mi imamo pravo na čist okoliš, a to naše pravo je ugroženo i na udaru ovog akta Federalne vlade za koji preporučujem da bude povučen. Još jednom opominjem i napominjem vlasti na višim nivoima da imaju i previše presuda u korist građana i, ako se nastave ovako odnositi prema građanstvu, ako nastave sistemski zanemarivati ljudska i korisnička prava, da rizikuju gubljenje certifikata za državu, da se tako izrazim, jer ubrzano stiču rejting represivnog i nehumanog režima.