Privredna gasna komora FBiH

Kada nacionalisti neke zemlje monopoliziraju patriotizam i počnu etiketirati sve one koji nisu sa njima kao izdajnike naroda i neprijatelje države, onda neki ljevičari, u strahu i panici ili zarad profesionalne političke karijere i ličnog interesa zaborave da im je prvi i osnovni prioritet braniti ideju ljevice, individualnu autonomiju, tj. suverenitet građana i prava korisnika, kao i to da su dužni biti opozicija upravo takvim političkim trendovima. Požure da se priključe patriotskom taboru nacionalista nasjedajući na najstariji trik desnice. Žalosno je da u tome prednjače dojučerašnji lideri ljevice.

To je možda zato što čitaju partijski bilten koji brani partijsku firmu i partijsku državu SDA u stilu ustaških proglasa iz doba NDH.

Najveći neprijatelj korisnika plina Kantona Sarajevo jeste upravo propagandna mašinerija stranačkog okupatora, tj. stranačke oligarhije koja nastoji po svaku cijenu vratiti Kanton Sarajevo i utvrditi korporativnu fašističku državu u glavnom gradu i “svom” dijelu zemlje na način na koji su njeni višedecenijski koalicioni partneri učinili u “svojim” dijelovima BH trijumvirata.