Nacionalizam kao Ponzijeva shema

Ponzijeva shema je nastala dvadesetih godina prošlog vijeka. Nije slučajno da se ideja piramidalne prevare razvijala uporedo sa nacionalozmom od sredine devetnaestog vijeka do danas.

Nacionalizam nije ništa drugo do ideološka Ponzijeva shema u kojoj nacionalne elite sa vrha piramide regrutuju široke narodne mase sa dna piramide, naročito mlade, učeći ih da vjeruju da se moraju dati i žrtvovati za naciju i državu kako bi jednog dana uživali iste povlastice i zauzeli pozicije koje trenutno imaju nacionalne vođe i nacionalna elita. Sav novac i moć teku ka gornjim slojevima piramide, a u novačenju, nažalost, aktivno učestvuju roditelji iz najnižih slojeva društva.

Shema traje dok traje ideološko uvjerenje da ona funkcioniše. Kada presuše resursi da bi se mogla održati, kada nastupi razočarenje, kada nema više novih generacija koje bi mogli prevariti i regrutovati, teritorija i naroda koje bi mogli okupirati i opljačkati, shema se urušava, ceh plaćaju mase sa dna piramide, a elita sa vrha bježi sa novcem van propale nacionalne države.