DOBRA VIJEST

Moram obavijestiti sve vas koji ste glasali za mene na prošlim izborima (a koji ste se pitali ili strahovali da li će SDP kapitalizirati na vašim glasovima nakon mog isključenja iz te partije) da je SDP BiH do sada bio fer i da su svi izgledi da će pokazati da poštuju vašu političku volju, da prepoznaju vaš doprinos u formiranju trenutne vladajuće većine u KS tako što će me (zajedno sa BH blokom i vladajućom koalicijom u KS) uključiti kao ravnopravnog partnera u formiranje uprave jednog broja javnih preduzeća i institucija.

To je veoma pohvalan potez ne samo radi očuvanja većine u SKS, već i sa stanovišta BH bloka koji ovim pokazuje da nije samo koalicija dvije političke stranke, već da se u njega ravnopravno mogu uključiti i drugi nezavisni, politički angažovani, samoorganizovani i samopromovisani slobodni i progresivni građani i građanke, svi koji se žele politički angažovati i ravnopravno učestvovati u donošenju zakona, kreiranju politika i u donošenju svih važnih odluka koje nas se tiču, a koje će ubuduće biti u interesu kosmopolitskog Sarajeva kao glavnog grada jedne moderne, demokratske i sekularne evropske države.