Zajedno do legalizacije

U odgovoru na moju inicijativu za dekriminalizaciju i legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe koji je dalo Stručno vijeće Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo (Broj protokola: 0202-727/19 od 25.06.2019.) jasno se kaže da „POSTOJI OPRAVDANOST LEGALIZACIJE KANABISA samo u medicinske svrhe i za tačno određene indikacije, ali pod uslovima koji su regulisani opštim zakonskim propisima, posebnim zakonskim propisima i odobrenjem Agencije za lijekove BiH, pozivajući se na rezultate istraživačkih studija koji idu u prilog navedenom“.

To u prevodu znači da se može pristupiti izradi tih zakonskih propisa na višim nivoima, na državnom i entitetskom nivou i zato pozivam sve građanke i građane koji ovo čitaju da počnu lobirati i vršiti pritisak na svoje izabrane predstavnike (na one za koje su glasali na zadnjim opštim izborima), da krenu sa izradom nacrta tog zakona na višim nivoima vlasti bilo da su njihovi predstavnici iz SDP-a, NS-a, DF-a ili drugih progresivnih, liberalnih političkih stranaka, pa i svih ostalih.

No (kako se u odgovoru dalje navodi), da bi se takav zakon mogao donijeti potrebno je prethodno ili istovremeno provesti postupak dekriminalizacije kanabisa što zahtijeva izmjene i Krivičnog zakona, jer po sadašnjem krivičnom zakonu – nije dozvoljeno posjedovanje marihuane za ličnu upotrebu, a svaka, pa i namanja količina se tretira kao krivično djelo.

(Mada dekriminalizacija može ići i bez legalizacije za medicinske svrhe, tj. za legalizaciju je potrebna i dekriminalizacija, ali za dekriminalizaciju nije potrebna legalizacija u medicinske svrhe.)

To, u svakom slučaju, znači da morate izvršiti pritisak na svoje izabrane predstavnike da odmah započnu sa izradom nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona.

Međutim, postoji nešto što bi oni u međuvremenu mogli uraditi za vas, a što ne izaziva tolike kontraverze, ne zahtijeva toliko truda i vremena, nešto što bi vam mogli jako brzo i bez velikih problema „završiti“, ako budu politički voljni, tj. ako im vi tu volju, pored platama koje dobijaju od vas, malo „osvježite“ i svojim zahtjevima.

Možete ih slobodno “odobrovoljiti” ovom informacijom, koja je čak navedena u odgovoru koji sam dobio (kopija je na kraju teksta), a gdje se, u kontekstu legalizacije i dekriminalizacije kanabisa, navodi da je pored pokretanja izmjena i dopuna više zakona i pravilnika potrebno promijeniti i Listu 1 zabranjenih psihotropnih supstanci na kojoj se nalazi i kanabis, kao i Listu 4 u koju tek treba uvrstiti i kanabis, ističući da Lista 4 dozvoljava upotrebu kanabisa u industrijske svrhe, samo ako sadržaj THC u suhoj tvari ne prelazi količinu od 0,2%. 

U prevodu: Lista 4 ne dozvoljava upotrebu marihuane, ali dozvoljava uzgoj industrijske konoplje. „Industrijska konoplja“ (Cannabis Sativa L.). Ona je navedena i u Pravilniku o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini, no ne uzgaja se zato što je prethodno potrebno zakonom propisati vođenje evidencije proizvođača industrijske konoplje.

Šta to znači?

To znači da dok čekamo na izmjene i dopune Krivičnog zakona, Liste 1, i drugih zakonskih propisa, možemo zakonski urediti uzgoj onog što je već dozvoljeno, a to je industrijska konoplja sa sadržajem THC ispod 0,2%. Znamo da je industrijska konoplja bogata CBD-om koji pomaže kod epilepsije, PTSP-a i drugih pojava, posve je legalan, a njegova upotreba kao analgetika je dozvoljena čak i sportistima na međunarodnim takmičenjima.

Pošto sam ja zastupnik na kantonalnom nivou i ne mogu pokretati inicijative na višim nivoima vlasti, ovim putem apelujem na svoje kolege na višim nivoima da zajedno poradimo na nacrtu zakona koji će pojednostaviti i olakšati uzgoj i preradu industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim, čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i koja nije uvrštena u Liste psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga.

Taj zakon bi bio u skladu sa aktuelnim Pravilnikom o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini koji podrazumijeva i industrijsku konoplju, a propisao bi uspostavljanje i vođenje Evidencije proizvođača industrijske konoplje od strane entitetskog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Radi se o evidenciji pravnih i fizičkih osoba koje namjeravaju uzgajati industrijsku konoplju. Na tome možemo odmah početi raditi.

Zato pozivam kolegu Magazinovića koji je kao zastupnik u državnom parlamentu danas izjavio da je za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, kao i druge zastupnike kako na državnom, tako i na entitetskim nivoima zakonodavne vlasti da u međuvremenu regulišemo uzgoj industrijske konoplje, proizvodnju CBD-ulja i drugih proizvoda koji su takođe korisni kako za zdravlje, tako i za lokalnu ekonomiju.

Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u BiH važi za čitavu BiH i donesen je na državnom nivou. Po njemu je industrijska konoplja potpuno legalna. Ostalo je entitetima da regulišu njen uzgoj tj. da pri svojim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uspostave i vode evidenciju proizvođača industrijske konoplje.

To je jako važno jer jedini efikasan način da oporavite svoju zemlju od šoka koji je pretrpila uzgojom npr. malina (na koje su mnogi nasjeli) jeste industrijska konoplja. Jedini prirodan i efikasan način da dekontaminirate zemljište od raznih otrova i pesticida – je industrijska konoplja. Jedini prirodan i efikasan način utopljavanja zgrada je industrijska konoplja, itd, itd.

Molim sve vas, koji ovo čitate, da lobirate svoje zastupnike, da izvršite pritisak na svoje izabrane predstavnike da u što kraćem periodu regulišu ovu oblast i donesu zakon koji će pojednostaviti i olakšati uzgoj i preradu industrijske konoplje (Cannabis sativa L.). Na zastupničke email adrese koje postoje na zvaničnim web stranicama skupština, ili na FB račune i stranice pošaljite poruku: “legalizujte kanabis u medicinske svrhe!” ili “dekriminalizujte kanabis!” ili “uredite uzgoj industrijske konoplje!” ili sve to zajedno.

Dovoljno je da poruka nije anonimna već da dolazi od građana sa imenom i prezimenom.

Hvala

20190827_140304.jpg