Hitna sjednica: SARAJEVSKA DEPONIJA i ZELENE POLITIKE

Mislim da je najvažnije stvoriti zakonski okvir za rješavanje ovih problema i predlažem da se posvetimo kreiranju zakona o upravljanju otpadom. Po mom mišljenju, a vjerujem da nisam usamljen, problem s kojim se suočavamo danas ne može riješiti jedno resorno ministarstvo, pa ni dva, ili direktor jednog preduzeća – niti javnog niti privatnog. Ne može riješiti jedna injekcija budžeta. Ovo je problem koji se mora rješavati sistemski.

Otpad nije samo problem jedne opštine, kantona, države, resora, otpad je društveni problem. To je problem razvijenih društava. Najrazvijenijih društava.

Potrebno je mijenjati navike. Potrebno je mijenjati kulturu življenja. Potrebno je regulisati dnevnu rutinu ne samo uposlenika komunalnih preduzeća, nego i građana, tj. korisnika komunalnih usluga. Potrebno je edukovati čitavo društvo. Potrebno je liječiti stare i ružne navike. To je veliki zahvat koji zahtijeva kreiranje zakona, zahtijeva kreiranje politika, kreiranje čitavog jednog programa u cilju pokretanja jednog dugotrajnog procesa.

Napredna društva se prepoznaju po svom odnosu prema nauci, umjetnosti, kulturi, a ponajviše prema otpadu.

Ja sam, kao pristalica zelene slobodarske ljevice i prije insistirao da se ova vlada, ova koalicija naročito pridržava Zelenih politika koje su “ugrađene” u njen program, u tri stotine tačaka koje su članovi koalicije potpisali. Ja sam od početka bio za to da tzv. “Zelene politike” budu “vrh koplja”, kako se to kaže, djelovanja ove vlade, ove koalicije.

Jer, vidite, bez obzira da li se radilo o ministarstvu prostornog uređenja, okoliša, kulture, sporta, ili o ministarstvu privrede, komunalne privrede, infrastrukture, saobraćaja, ili o ministarstvu zdravlja, obrazovanja, Zelene politike su te koje bi trebale da objedinjuju i usmeravaju naše djelovanje.

Mi smo započeli svoj mandat sa epizodama uzbune i 2. hitnom sjednicom zbog zagađenosti zraka 5. decembra prošle godine. Svi znamo da se Sarajevo zimi pretvara u najveću spalionicu otpada, možda u regiji. Decembar dolazi, zagađenje će biti još veće i mislim da je vrijeme da krenemo u ofanzivu protiv zagađenja, rječju, djelom i budžetom.

Problem otpada, aerozagađenja, saobraćaja, privrede, zdravlja naših građana je velikim dijelom rješiv samo i jedino putem “Zelenih politika”. Recikliranje, gasifikacija, zdravstvo, mogu se rješavati i moraju se rješavati programski, putem “Zelenih politika” i donošenjem adekvatnih zakona: “Zelenih zakona” koji proizilaze iz tih politika.

Prije ili kasnije ova ili neka druga vlada će se morati suočiti sa tim. Prije ili kasnije neko će se morati voditi isključivo zelenim politikama, i ja predlažem da počnemo odmah s tim. Ulaganje u tom smjeru, u smjeru Zelenih politika je ulaganje u zdravlje i sigurnost građana i korisnika.

Ova koalicija i ova vlada, ako mene pitate, mora pokazati odlučnost u tom pravcu. Mora angažovati stručnjake: pravnike, inžinjere na rešavanju problema i kreiranju rješenja, no prije svega zakonskih rješenja.

Mi u svom mandatu na pragu treće decenije 21. vijeka, na pragu treće decenije novog milenijuma, imamo zadatak da usmjerimo cjelokupno društvo u tom pravcu. Mi imamo obavezu ekološki osvijestiti i obrazovati ovo društvo. No prvo moramo osvijestiti i obrazovati sami sebe, ovdje u ovoj Skupštini. Moramo postaviti pred sebe ekološke prioritete. Socijalna ekologija mora doći na dnevni red i kod nas, u ovoj skupštini. Svaki segment, svaki resor mora sinhronizovano dijelovati u tom pravcu i sa tim ciljem.

Održivi razvoj podrazumijeva razvoj društva, tj. predstavlja novu strategiju i filozofiju društvenog razvoja. Održivo društvo mora biti energetski efikasno, imati obnovljivu energiju, imati održivu industriju i održive tehnologije. Ali u cilju izgradnje i obezbjeđivanja održivosti važno je usmjeriti zakonodavstvo i budžet u tom pravcu.

Poboljšanje uslova i kvaliteta života stanovništva Kantona Sarajevo glavni je zadatak vlasti. Nadam se da se svi ovdje slažemo oko toga.

Mi imamo obavezu raditi na podizanju kvaliteta života i okoliša, kao i svoje, a i društvene svijesti o značaju toga da prirodu i okoliš ostavimo u boljem stanju nego što smo ih zatekli. Za podizanje te svijesti je potrebno obrazovanje, potrebni su mediji, potrebne su kampanje.

Dakle radi se o jednoj široj, masovnijoj društvenoj promjeni, radi se o procesu, o progresu, o društvenoj i političkoj reformi, o promjeni dosadašnje politike i dosadašnjeg načina života. Tako nešto nije moguće bez jedne sveobuhvatne politike jedne sveobuhvatne platforme, bez adekvatnih zakona među kojima jedan od najvažnijih zakona jeste Zakon o upravljanju otpadom.

Takođe moramo obratiti pažnju na Zakon o javno-privatnom partnerstvu koji se pod hitno mora dopuniti i popraviti, a u čemu KS kasni u odnosu na neke druge kantone jer putem javno-privatnog partnerstva bi trebali kreirati i regulisati industriju upravljanja otpadom. Naime, otpad nije samo problem, već i sirovina. Otpad nije samo izvor zaraze, već i izvor zarade. Mnogi bi mogli razviti privatan biznis, mnogi bi bili uposleni, ako popravimo i hitno donesemo i ovaj Zakon u kontekstu Zelenih politika i Zelene platforme.

Jako puno ima da se radi i neka nam ovaj hitni slučaj otvori oči, neka nas dozove pameti. Neka ne bude kamen na koji smo se spotakli, već kao startna linija sa koje ćemo pojuriti prema rješenjima, ali ne samo radi birača, građana i korisnika koji nas gledaju, već radi one djece koja još nisu ni punoljetna da glasaju za nas na narednim izborima.

Moramo ostaviti ovaj grad i ovu zemlju u boljem stanju nego što smo je zatekli, što ne bi trebalo biti teško, jer ja sam barem, evo, zatekao mnoge stvari u veoma jadnom stanju, u stanju onog što građani vide kao stanje nehata i nerada. Ne bi trebalo biti teško popraviti to stanje samo ako se imalo potrudimo. Ako poradimo na tome. Ali moramo raditi svi zajedno. Ne zbog slave i populizma već zbog savjesti i odgovornosti, ljudske i profesionalne.

Kanton Sarajevo je najveće tržište u Bosni i Hercegovini, najveći potrošač u Bosni i Hercegovini. Sve što uvozimo prije ili kasnije završava na deponijama, a ponajviše na deponiji o kojoj danas govorimo. Nekvalitetni proizvodi, zastarjela tehnologija, otrovne, štetne i škodljive tvari, “praistorijsko” meso iz južne amerike, piletina kojoj je istekao rok, i sve drugo što dolazi na naše tržište, u Kanton Sarajevo, često bez kontrole, brzo završavaju na deponiji.

I ova pojava nalaže da svi resori i sektori sarađuju na istoj platformi.

Ova koalicija ima 300 tačaka po kojima se ravna, a u kojima možemo slobodno izdvojiti zelene politike kao zajedničku platformu prema kojoj će se ravnati sve partije koje su članice ove koalicije i mislim da ovaj mandat može i treba da bude mandat u kojem je ova koalicija ostavila najveći i najpozitivniji trag upravo na polju zelene politike.

Mi se moramo okrenuti socijalnoj ekologiji i to je kompleksan zahvat. No Ako ne možemo to učiniti u jednom mandatu, onda barem budimo ti koji će pokrenuti, započeti, inicirati politike i zakone koji će na duge staze izliječiti ovo društvo, pomoći društvu i prirodi da ozdravi baveći se uzrocima i prevencijama, a ne oni koji će nastaviti po inerciji njegovati bolesti ovisnosti društva o budžetskim sedativima i budžetskim intervencijama za saniranje posljedica. Svjedoci smo da se na taj način samo srlja prema dnu civilizacije, prema epidemijama kolere i svih onih bolesti koje su karakteristične za najsiromašnije zemlje svijeta.

Dajte da zajedno sa strukom, sa realnim sektorom, sa građanima zacrtamo plan, pravac, program i platformu i da investiramo svoje snage i inteligenciju, znanje, sposobnost i trud u Održivo društvo.

Dajte da to komuniciramo društvu, da javnost bude svjesna da je prioritet stvoriti zdrave i sigurne uslove za život čitavog društva, čitave zajednice, jer ako ne stvorimo te uslove niko neće biti u stanju, u snazi, u zdravlju da pomogne slabijima i bolesnima. Neće biti radne snage niti bilo koga u životnoj snazi i zdravlju da pomogne starima i slabijima.

Znate kako su u avionu u slučaju opasnosti i pada pritiska u kabini putnici dužni prvo sebi staviti masku sa kisikom pa tek onda djetetu ili starijoj osobi. Važno je ne izgubiti svijest, važno je sačuvali svijest, imati svijest, biti svjesni da bi mogli pomoći drugom.

Na isti način aerozagađenje kao i generalno zagađenje u Sarajevu – doslovno ne da disati svima nama i zato od početka mislim da je taj problem prioritet svih prioriteta u KS. Pitanje otpada i otpadnih voda je pitanje zdravlja čitavog društva. Zato, ako ćemo politizirati ovaj problem, onda hajde da ga politiziramo na način socijalne ekologije i zelenih politika, jer to je jedini način da izađemo na zelenu granu sa problemima sa kojima se čitavo čovječanstvo susreće.