O NEPOTIZMU I INTERVENCIJAMA “ODOZGO”

Ako sam dobro razumio: na izbor i reizbor generalne direktorice KCUS-a mogao je uticati samo neko sa Federacije, tj. sa entitetskog nivoa, a ne iz kantonalnog ministarstva (tim više ako Skupština Kantona Sarajevo još uvijek ne može imenovati svoje članove Upravnog i Nadzornog odbora KCUS-a jer to imenovanje koče i razvlače upravo iz Federacije, vjerovatno zbog konkursa i reizbora direktorice tj. supruge gospodina predsjednika).

Konkurs je bio ponovo raspisan.

Kada dođe do reizbora predsjednikove supruge, a najveći uticaj na takav ishod dolazi sa Federacije, tj. sve moguće smetnje i intervencije koje pogoduju reimenovanju supruge reizabranog lidera “pobjedničke stranke” zapravo dolaze direktno sa entitetskog nivoa, od Federalne Vlade koju u tehničkom mandatu trenutno drži ista ta stranka, zar ne mislite da bi se to moglo okarakterisati kao intervencija “odozgo” i nepotizam ili sam ja jedini koji vidi da je car go?

(Na ovo moje retoričko pitanje Predsjedavajući Skupštine KS me podsjeti da je do reizbora generalne direktorice već došlo, na šta sam njemu i Skupštini rekao da im dugujem za muštuluk.)

No izgleda da se ne mora gledati da bi se vidjelo da je car gologuz. Svi to dobro znaju i zatvorenih očiju, a ponajbolje oni koji, jelenskih mi rogova, u grozdovima vire iz carskih mu guzova.