Tajkun pogodio centar Sarajeva

Ne znam da li je veća bruka ova prodaja zemljišta “ispod žita” u Opštini Centar (objavljeno u Žurnalu) ili činjenica da su svi prisutni zastupnici u Kantonu glasali ZA izgradnju solitera od 22 sprata na ovoj zemlji, naravno, osim mene koji sam se izjasnio PROTIV, i Segmedine koja je bila prisutna ali nije glasala.


Pogledajte moju diskusiju i rezultate glasanja.

Veliko HVALA i veliko BRAVO za građane koji su mi na vrijeme obratili pažnju na ovu tačku dnevnog reda!