BLOK 7

Ovaj tekst je zapravo pismo građanina koje sam neznatno doradio. Dakle:

Ovdje imamo dvije Odluke vezane za zaduženje JP Elektroprivreda BiH kod Kineske EXIM banke u svrhu finansiranja projekta Bloka 7 u TE Tuzli.

Prva odluka je Odluka Skupštine EP BIH koja je održana u septembru 2018. godine, a može se naći i na linku:

https://www.epbih.ba/arhiva/odluke-skupstine-drustva

Druga odluka je Odluka koju su usvojila oba doma Parlamenta FBiH tokom marta i aprila 2019. godine i dostupna je u Službenom glasniku FBiH 23/19.

Ove dvije odluke bi trebale biti sličnog sadržaja iz prostog razloga što po Članu 7. Odluke Parlamenta FBiH, njenim donošenjem uz neke dodatne uslove, stupa na snagu i Odluka Skupštine EP BIH. No međutim, evidentno je da u parlamentarnoj odluci nedostaju mnogi detalji u odnosu na Odluku Skupštine EP BiH. 

Ključna stvar koja nedostaje jesu detalji oko Sinosure osiguranja koje će koštati EP BIH oko 93,7 miliona KM, kao i detalji naknade za izloženost (oko 16 miliona KM), a kojih nema u Odluci Parlamenta FBiH. 

Zašto ih nema, ne zna se pouzdano, ali ono što se zna jeste da će te dvije nenavedene stavke koštati EP BIH oko 110 miliona KM, od čega čak 99,4 miliona KM ide na teret Federacije BiH kao većinskog vlasnika.

Pitanje je da li su ove cifre pomenute u materijalama koji su prije sjednice bili dostavljeni tadašnjim zastupnicima parlamenta FBiH, tj. da li su zastupnici bili upoznati sa punim iznosom troškova, pošto u samom sadržaju odluke oni nisu navedeni kao uslov zaduženja (iako su u istoj odluci navedene druge, mnogo manje stavke po iznosu troška).  

Ukupni finansijski troškovi za Blok 7 će iznositi preko 510 miliona KM od čega će oko 450 miliona KM završiti u NR Kini (i to je optimistični scenarij). Pitanje je da li bi zastupnici uopšte glasali za ovu Odluku da su znali za taj iznos, a iz samog teksta odluke ga, kako vidimo, nisu mogli znati. Možda je postojalo neko prateće obrazloženje, neki printani materijal koji bi bilo lijepo dati na uvid javnosti, ako su službe ili neko od zastupnika sačuvali tako važan dokument u arhivi. 

Posebno je sporno Sinosure osiguranje.

Kome se i zašto plaća ovo osiguranje ako kredit već ima brojna sredstva obezbjeđenja, uključujući i garanciju Federacije BiH odobrenu na istoj sjednici Parlamenta FBiH? Nejasno je i po kojoj proceduri nabavke je pribavljeno to osiguranje, a čini se da je i preskupo s obzirom obzirom na brojna druga sredstva obezbjeđenja, o čemu svjedoči i rješenje u prilogu.

Neko maliciozan bi mogao pomisliti da se radi o sredstvima za moguće mito nekog u BiH. 

Još jedan koristan trag može biti informacija koju je EP BiH uputila FMERI-u još 2014. godine, a koja je proglašena poslovnom tajnom iako je možete “izguglati”, ako na Google pretragama ukucate:  “poslovna tajna blok 7 “. Taj materijal je nekako završio na zvaničnoj web-stranici Parlamenta FBiH i jako je zanimljiv jer se tu vidi čitava tenderska procedura i šta su zapravo bile inicijalne ponude firme sa kojom je na kraju sklopljen ugovor. 

Primjetit ćete da se kao sredstva osiguranja u dvije ponudjene opcije (stranice 16. i 17.)  isključuju garancija FBiH i Sinosure, a na kraju je kredit ipak zaključen uz oba sredstva osiguranja kredita i to će kostati EP BiH 141,33 milion KM. 

Ispada da je Kineski kredit zbog Sinosure osiguranja i drugih stavki duplo skuplji (po efektivnoj kamatnoj stopi) od komercijalnog kredita koji se podigao za dio avansa.

Javnosti se duguje objašnjenje zašto i kako, tj. po kojoj osnovi je ugovoreno Sinosure osiguranje ako se daje garancija Federacije BiH uz druga sredstva obezbjeđenja i zar moraju postojati tolika sredstava osiguranja kineskih investicija koja uključuju i hipoteku na sam Blok 7 (!!!) ako je EP BiH tako finansijski zdrava kao što se tvrdi i ako je projekt Bloka 7 tako isplativ i siguran kao što se tvrdi. 

Da li ugovaranjem Sinosure osiguranja Federacija BiH priznaje da kreditor neće moći od nje naplatiti garanciju, ili je pak kreditor taj koji nema povjerenja u Federaciju BiH? 

No najvažnije je: zašto je Sinosure izostavljen iz parlamentarne odluke iako se radi o veoma značajanom iznosu koji će građani morati platiti i otplaćivati?

Šta su znali vaši zastupnici u Parlamentu FBiH, a šta nisu? Pitajte ih! I ako vam kažu da nisu znali – pitajte ih zašto su onda glasali ZA Odluku!!!