Transparentnost rada Skupštine KS

Nakon što sam napunio ovaj video na YouTube, ipak sam odlučio napisati, ali ne Molbu, već Zahtjev u kojem se pozivam na Poslovnik, ali i na Ustav BiH, tj. na SLOBODU INFORMISANJA i na moja ljudska, građanska i politička prava.