KRATKA ANALIZA ISPREKIDANIH SJEDNICA

Juče ujutro je prvo bila prekinuta hitna sjednica na kojoj je trebala biti predložena odluka o prihvatanju ostavki i razrješenju dužnosti dvoje ministara, te predstavljeni novi kandidati za te pozicije. Radi se o dva najvažnija ministarstva, barem kada je pandemija u pitanju, a to su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Interesantno je da je hitna sjednica prekinuta nakon što je DF tražio pauzu. (Valjda se još šefovi nisu dogovorili oko ministarskih kandidata.)
Odmah nakon prekida započela je redovna sjednica (koja je trebala biti hitna da je bila prije desetak dana, ali nije), a koja je mogla biti i tematska jer praktično ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je “Informacija Ministarstva zdravstva, Kriznog štaba i Civilne zaštite o poduzetim mjerama i sa prijedlogom mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa”.

Informaciju ministarstva zdravstva nije iznosio ministar jer na prethodnoj (prekinutoj) hitnoj sjednici niko nije imenovan na ministarsku poziciju tako da su informaciju o stanju u kantonu (nakon što je zaraza malkice buknula u Sarajevu) građanima iznijeli članovi kriznog štaba obezglavljenog ministarstva zdravstva. (Učinilo mi se da malkice uljepšavaju, ali to je možda do mene.)

Kada sam u toku ove sjednice primijetio da premalo zastupnika glasa u anketama na Viber grupi (koje inače koristimo za skupštinsko glasanje), kao šef kluba nezavisnih i samostalnih zastupnika sam izrazio sumnju u jedno glasanje i tražio pojedinačno izjašnjavanje koje nam je otkrilo npr. da niti jedan član kluba DF-a nije prisutan (štoćereć: ili DF nije briga, ili brinu neke druge brige unutar koalicije Petak 13.) I ova sjednica je prekinuta oko 18:30, kao i ona hitna prije nje, kao i ona redovna prije njih, a koja još nikada nije nastavljena.

POLITICALa (sur)REALITY SHOW

Kako god, primijetili ste zasigurno jedan trend, a to je da se Skupština Kantona Sarajevo pretvorila u revijalni TV program kantonalne televizije sa puno stranačkih reklama i ekonomsko-propagandnih poruka. Zagledani uživo, sami u direktnom prenosu sebe na TV ekranu i kantonalnom kanalu, stranački vojnici se ponašaju kao da im je posao stranački PR, tj. javna promocija dogovora svojih stranačkih šefova i rada svojih stranačkih kadrova – direktorica i direktora javnih institucija i preduzeća. Toliko su ozbiljno shvatili taj posao i sa toliko strasti i predanosti ga obavljaju da su zaboravili da im to nije posao, da nisu plaćeni novcem poreznih obveznika da bi se tim bavili; zaboravili su na svoj stvarni posao, a to je legislativa – donošenje zakona, mjera i regulativa na koje ovo društvo dugo čeka i bez kojih se ne može pomjeriti s mrtve tačke.

Jedan od takvih zakona tiče se npr. porijekla imovine. Pitajte “svoje” zastupnike da li bi od svojih šefova smjeli dići ruku za takav zakon i biće vam jasno koga oni zapravo zastupaju u tim klupama.

Zašto ne promijenite svoje zastupnike? Zašto ne izaberete one koji u zakonodavnim tijelima zastupaju vas, a ne svoje šefove i vladajuću elitu?

Ako promijenite svoje zastupnike promijenićete i vlast i zakone u svoju korist. Bogatstvo ovog društva i ove zemlje će se onda početi slijevati u vaše džepove, u džepove radnog naroda, a ne u džepove profiterske manjine. Ništa jednostavnije od toga.

No, da bi do toga došlo potrebna je sloboda, a sloboda je kada slobodno odlučujete, kada niste primorani, prinuđeni, ucijenjeni. Vi tu slobodu već imate, ona vam je zagarantovana ustavom. Svi koji vas uvjeravaju u suprotno su praktično neprijatelji ili negatori ustavnog poretka.