DEKLARACIJA protiv korupcije profiterstva

Na osnovu Člana 117. i 121. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 41/12 – Drugi prečišćeni tekst 15/13 i 47/13) predlažem Skupštini Kantona Sarajevo da se donese

DEKLARACIJA

Smatrajući korupciju na svim nivoima i u svim oblastima društvenog života velikom preprekom napretku na putu ka evropskim integracijama, a korupciju i profiterstvo izabranih dužnosnika i nosilaca javnih funkcija posebnom prijetnjom po zdravstvenu i socijalnu sigurnost građana;

Izražavajući zabrinutost brojnim studijama, izvještajima i negativnim ocjenama kada se radi o državnoj i administrativnoj korupciji;

Svjesni da su transparentnost i odgovornost u javnom sektoru uz osiguravanje jednakosti u pružanju javnih usluga svim građanima najvažniji za vraćanje povjerenja građana u institucije vlasti;

Saglasni da bez unapređenja poslovne klime i jačanja borbe protiv organizovanog kriminala gubimo borbu protiv siromaštva na čiju pojavu i rast je bitno uticao kriminal u pretvorbi, privatizaciji i ratnom profiterstvu, a naročito izostanak njegovog kaznenog progona što je direktno rezultiralo današnjim društveno-ekonomskim odnosima i ogromnim jazom između bogate i uticajne nekolicine i većine siromašnih i obespravljenih,

U teškim trenucima krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 i sa posebnim osvrtom na negativne posljedice koje će ona imati po ekonomiju, 

Skupština Kantona Sarajevo najoštrije osuđuje svaki oblik korupcije, a naročito političku korupciju i profiterstvo, izražavajući odlučnu namjeru da ovu pojavu umanji i otkloni u narednom periodu. 

Predstavnici građana u najvišem zakonodavnom tijelu Kantona Sarajevo, zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo ovom deklaracijom podsjećaju i potvrđuju javni interes kao svoj prioritet kroz odlučnost da se posvete legislativi kao svom primarnom zadatku, tj. zakonodavstvu i radu na konkretnim zakonima koji će ovu deklaraciju potvrditi i u praksi, a na kojima će vrijedno i ubrzano raditi do kraja mandata uz insistiranje na vladavini tih zakona i jačanju pravne države. 

U tu svrhu, na tragu Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo koji je ovaj sastav Skupštine jednoglasno usvojio 17. aprila 2019, Skupština Kantona Sarajevo upućuje apel urgirajući zastupnice i zastupnike na entitetskom i državnom nivou vlasti da u najkraćem roku usvoje Zakon o utvrđivanju porijekla imovine, Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije, kao i Zakon o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju. 

Skupština Kantona Sarajevo ujedno poziva i ohrabruje cjelokupnu javnost, sve izabrane dužnosnike i nosioce javnih funkcija na svim nivoima, a naročito civilni sektor, da zajedno sa nezavisnim medijima i nezavisnim sudstvom zaustavimo politizaciju javnog sektora i obrnemo proces zarobljavanja države kako bi koruptivno i profitersko ponašanje kojem građani decenijama svjedoče konačno naišlo na historijsku osudu od strane javnosti, ali i zvanične politike, a potom i svoj sudski epilog. 

Skupština Kantona Sarajevo izražava uvjerenje da takvom, zajedničkom kampanjom, kao društvo možemo zaustaviti daljnje poniranje u korupciju, daljnji rast nepovjerenja građana u institucije vlasti i nositi se, kako sa profiterstvom i političkom korupcijom u prošlosti, tako i u aktuelnom periodu pandemije i nastupajućem periodu ekonomskih posljedica pandemije, sa posebnim fokusom na predstojeći izazov imunizacije stanovništva. 

Ovom deklaracijom Skupština Kantona Sarajevo ne samo da izražava odlučnu namjeru u osudi i aktivnoj borbi protiv profiterstva i svakog drugog oblika korupcije i kriminala u cilju vraćanja povjerenja građana u demokratski sistem i institucije vlasti, već prije svega odaje počast i dužno poštovanje svima koji su dali svoje živote za bolje i humanije društvo; za slobodno, demokratsko, pluralističko, građansko i pravedno društvo. 

Sarajevo, 03.03.2021.                                                                       


1 komentar na “DEKLARACIJA protiv korupcije profiterstva

Komentari su isključeni.