INICIJATIVA: sigurnost pješaka

Predmet: INICIJATIVA

36. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Poštovani,

u skladu sa Članom 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 , 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), upućujem inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu saobraćaja da pod hitno počnu sa postavljanjem adaptivnog upravljanja semaforima, da odrede trasu biciklističke staze na području čitavog grada, primarno od Ilidže do Kozije ćuprije, da zaštite ulice, trotoare i pješačke zone od divljanja, parkiranja, neodgovorne i nesavjesne vožnje vlasnika motornih vozila, bicikala i električnih romobila, naročito u gradskom jezgru, naročito vikendom, tako što će pored tzv. “ležećih policajaca”, rasporediti i veći broj pozornika, ne da kažnjavaju već prije svega da upozoravaju i samim svojim prisustvom sprječavaju divljanje i različite ispade.

OBRAZLOŽENJE:

Ne smijemo zanemariti i tako izlagati građane traumama, naročito djecu i starije, naročito u pješačkim zonama, naročito vikendom kada nastoje da se uljude i odmore, da prošetaju u miru gradskom jezgrom. To već najmanje deceniju građani nastoje poručiti. 

Policijski posao se ne sadrži samo od uviđaja. Kada dođe do uviđaja već je kasno. Policijski posao je spriječiti kriminal i održavati javni red i mir, pružati sigurnost i osjećaj sigurnosti građanima svojim prisustvom. Policijski posao je prije svega prevencija, a prisustvo policije je najbolja prevencija. Glavni i najvažniji dio posla policije je fizičko prisustvo na ulicama. 

Informacija da na potezu od Trga djece Sarajeva do Starog grada i od Doma Policije do Miljacke subotom i nedjeljom postoji samo jedno službeno lice je tačna informacija i nadasve zabrinjavajuća informacija koja ovako javno iznesena predstavlja svojevrstan poziv svim kriminalcima iz BiH i šire da provedu naredni vikend u strogom centru glavnog grada ove države. 

Iznošenje ove informacije ne predstavlja opasnost po sigurnost građana ako je ona netačna. U tom slučaju nema razloga za brigu. No ako je ona tačna onda se radi o činjenici koja sama po sebi predstavlja opasnost po sigurnost građana, kao i nemar organa vlasti prema građanima, što je veoma zabrinjavajuće.

Prisustvo policije, pozornika na ulicama, a naročito vikendom na glavnoj ulici je NEZADOVOLJAVAJUĆE i mora biti pojačano. 

Lijepo bi bilo da taj posao u historijskom centru grada rade neki mladi ljudi u posebnim, lijepim uniformama, kako dolikuje jednom glavnom gradu i turističkoj destinaciji kao što je Sarajevo. Zato ovaj dio inicijative upućujem prema MUP – da se raspiše tender za posebne uniforme i da se zaposle mladi kadrovi sa poznavanjem stranih jezika još ovoga ljeta. 

Građani nisu zadovoljni dosadašnjim konceptom rada policije, njihovom otuđenošću i zamozatajnošću. Građani insistiraju već godinama da se to promijeni, da se uspostavi neki lijep odnos i uzajamno povjerenje. I kakav je odgovor: sindikat policije demantuje svaku informaciju koja ne dolazi od same policije i tvrdi da se radi o laži i dezinformaciji što je veoma simptomatično. Da li to znači da građani moraju više vjerovati sindikatu policije i policijskim izvještajima nego sopstvenim očima? To liči na ono što smo imali prije tri-četiri godine kada su nas “nadležni” ubjeđivali da zrak u Sarajevu nije zagađen i da više vjerujemo njima nego sopstvenim bronhijama. 

Mislim da je dosta bilo utjerivanja građana i zastupnika u laž. Pozivam ovim putem građane Sarajeva da demantuju sindikat policije i da na FB stranicu kantonalne vlade pošalju svoju ocjenu prisustva policije, naročito vikendom, a vlada Kantona neka proslijedi tu informaciju komesaru i sindikatu policije (pretpostavljam da se radi o sindikatu istih onih radnika MUP-a koji protuzakonito parkiraju svoja privatna vozila na trotoaru u ulici Musala).

Što se tiče izraza koje koristim u privatnom životu i na FB stranici, izraza kao što su “murija” i “drot”, oni predstavljaju moju kulturnu tradiciju, nematerijalnu baštinu ovog grada koju sam kao umjetnik i kulturni radnik dužan očuvati živom. U Sarajevu smo tako od milja zvali nekadašnju Miliciju čijim smo radom i efikasnošću očigledno bili zadovoljni do te mjere da i dan-danas kruže legende o tome kako se moglo mirno spavati na klupi u parku, a da ti se ništa ne desi, što najbolje govori o nivou sigurnosti u bivšoj državi, tako da se moje korištenje tih istih naziva za današnju policiju može protumačiti samo i jedino kao kompliment (koji neki očigledno nisu razumjeli, a ni zaslužili, da ne objašnjavam i zašto).

No veći problem od toga je taj to što policijski organi dovode u pitanje i utjeruju u laž zakonodavnu vlast i zastupnike koji predstavljaju građane, a time i same građane, u mom slučaju građane koji dijele i moje zapažanje, i moje mišljenje, i moj govor. To je dodatno zabrinjavajuće. 

Izršna vlast mora slušati građane i njihove predstavnike sviđalo se njoj ili ne ono što mi govorimo i kako mi govorimo, i na tome ću insistirati: da nas poslušate i učinite ono što od vas tražimo. 

Na prošloj tematskoj sjednici sam policiju lijepo zamolio neke stvari. Na ovoj sjednici u ime građana koje predstavljam INSISTIRAM da izvršna vlast hitno poradi na stvarima koje su navedene u ovoj inicijativi.

Sarajevo, 11.04.2021. godine                                Samostalni zastupnik u Skupštini KS

                                                                                                Damir Nikšić