DEMOKRATSKI PARLAMENTARIZAM

Povreda poslovnika, Član 12.

Smatram da način na koji se odvijala treća tačka dnevnog reda nije bio u skladu sa principima demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika.

Scenario po kojem se odvijala treća tačka dnevnog reda je pomalo problematičan i dozvolite mi da u svoje ime i u ime drugih kolega i kolegica zastupnika i zastupnica izrazim svoju zabrinutost, nezadovoljstvo i protest u vezi načina na koji se odvijalo jučerašnje zasjedanje Skupštine.

Smatram da se nije smjelo dozvoliti da se treća tačka dnevnog reda odvija na onaj način koji nam je ovdje jučer bio nametnut.

Smatram da se time podcijenilo i obezvrijedilo parlamentarno djelovanje zastupnika kroz klubove i kolegij skupštine.

Nakon što je Vlada čitavo jutro držala u neizvjesnosti kako javnost, tako i nas zastupnike i zastupnice po pitanju ostavke Ministrice nauke i visokog obrazovanja, Premijer je, po mom mišljenju i nekolicine nas, bio dužan povući nacrt sa dnevnog reda odmah nakon što je ministrica sa ove govornice saopštila skupštini i javnosti da daje neopozivu ostavku.

Tek nakon toga se Ministrica mogla obratiti skupštini i javnosti govorom o razlozima svoje ostavke, ali nikako sa uvodnom riječi i prezentacijom nacrta zakona. Premijer se takođe mogao obratiti prigodnim govorom o ministrici, ali tek nakon što je povukao tačku dnevnog reda, a ne obratno.

Činjenica je da po Poslovniku Premijer može povući tačku dnevnog reda nakon uvodne riječi predlagača zakona i predstavnika radnih tijela, a prije pitanja i diskusija zastupnika, ali mislim da to ne bi trebalo važiti i u slučaju kada je prethodno podnesena neopoziva ostavka Ministrice resora iz kojeg dolazi prijedlog nacrta zakona.

Vlada kao predlagač zakona je to trebala učiniti jer je suvišno i pomalo apsurdno da se Ministrica nakon ostavke obraća skupštini i ima uvodnu riječ u vezi prijedloga nacrta zakona. Ni Ministrica, ni uvaženi Akademik Trifković, a ni predstavnici radnih tijela, po mom mišljenju, a vjerujem da nisam jedini u ovoj Skupštini koji tako misli, nakon ostavke Ministrice nisu trebali imati uvodnu riječ, a pogotovo ne i zadnju riječ u vezi Nacrta Zakona.

Smatram da to nije dobro izvedeno i da je izvedeno na štetu demokratskog parlamentarizma.

Smatram da je jučerašnji scenarij samo potvrdio ne samo da određene interesne grupe i dalje nisu spremne za institucionalni skupštinski dijalog, već i da su izmanipulisali i iskoristili ovu skupštinu i skupštinsku govornicu da bi izrežirali i producirali svoj konačni monolog.

U tom procesu su zaobišli većinu nas iz zakonodavne vlasti, zaobišli su mene kao šefa Kluba ispred kojeg je ministrica imenovana, i iz kojeg dolazi i predstavnik radnih tijela, jer uopšte nisam bio informisan o jučerašnjem scenariju, kao, uostalom, skoro niko od nas, a morao sam biti jer to je smisao i posao šefova klubova, pogotovo kluba čija ministrica daje neopozivu ostavku.

To nije demokratski parlamentarizam na koji se referiše Član 12. Poslovnika definišući prava i dužnosti Predsjedavajućeg skupštine.

Na ovaj način, data je prilika jednoj maloj interesnoj grupi da zaobiđe institut klubova, principe i mehanizme demokratskog parlamentarizma, omogućeno joj je da prezentira svoje stavove i argumente na ovoj skupštini, a onemogućena je skupštinska prezentacija, a samim tim i demokratska reprezentacija drugačijeg mišljenja, u ovom konkretnom slučaju većinskog negativnog mišljenja o nacrtu zakona. Što je najvažnije i najtužnije: onemogućen je dijalog i pluralizam mišljenja.

Imajući sve to u vidu, takvo obesmišljavanje parlamentarnog djelovanja kroz klubove, marginalizaciju i zaobilaženje uloge šefova klubova, ja sam juče najavio svoje povlačenje sa te pozicije i iz članstva Kluba samostalnih zastupnika, a danas sam to i formalizirao u znak protesta.