Podrška koaliciji MORAMO

Od “sjemena prkosa” za dvije godine do “pelcera promijena”.

Velika podrška koaliciji Moramo!

Nadamo se da će proći kao i Možemo!

Najvažnije je da nastavimo inspirisati jedni druge regionalno. Da se ne zatvaramo u samice naroda, da ne propadamo u blato lokalnih kriminalaca. Budućnost je u zelenoj ljevici, u ekološkoj slobodarskoj internacionali.

Red je na nas u Bosni i Hercegovini. Izborna je godina i lijepo bi bilo imati koaliciju kao što je “Moramo” ili političku platformu nalik na “Možemo!”.

Pošto smo mi i geografski tu negdje između, ja predlažem da se koalicija zove MOREMO!