Njemačka politika prema domaćoj proizvodnji u BiH

Slobodna trgovina se za sada svodi na uvoz, tj. plasiranje tuđih proizvoda na domaćem tržištu. Postoji li slobodna proizvodnja i tržište domaćih proizvoda?