Skandal za skandalom: BiH u UN

Bosna i Hercegovina je bila jedina evropska država koja je po pitanju osude kršenja temeljnih ljudskih prava u Iranu bila suzdržana u UN. (Rusija i Bjelorusija su jedine evropske zemlje koje su bile protiv.)

Gospodin Alkalaj reče da je dobio takvo uputstvo iz Ministarstva vanjskih poslova.

Bilo bi dobro da novinari, a naročito novinarke koje su i do sada pokazale solidarnost sa ženama Irana, istraže od koga tačno je došla ta instrukcija i da li slučajno dolazi iz vrha neke političke stranke i koje li. Da urade domaću zadaću i to u kontekstu morbidnog trenda femicida u našim krajevima i Dana državnosti za koji ćemo ove godine klicati: SMRT FAŠIZMU – SLOBODA ŽENAMA!

Ali to nije sve. BiH je dvanaest dana prije toga, 4. novembra, glasala PROTIV rezolucije o borbi protiv veličanja Nacizma, neo-Nacizma i drugih praksi koje doprinose širenju savremenih formi rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i sličnih netrpeljivosti.

Dakle, ako sam dobro shvatio, gospodin Sven Alkalaj je glasao protiv borbe protiv veličanja Nacizma??!!

Teško je povjerovati da je to uradio po sopstvenoj savjesti i nahođenju.

Može li nezavisno istraživačko novinarstvo nepristrasno istražiti i izvijestiti od koga tačno dolaze ovakve instrukcije? Please!

Može li se znati ko vuče konce, ko vodi vanjsku politiku ove države, koje su to mudre glave, imenima i prezimenima?

Dajte da se to rasvijetli.

Ne bih da se petljam u uređivačku politiku nezavisnih javnih servisa, ali bio bi to dobar prilog, onako simbolično na Dan državnosti, na rođendan ZAVNOBiH-a i bosanskohercegovačke republike.

Država je “javna stvar” i javnost bi morala znati ko nas to uistinu predstavlja na međunarodnoj sceni (jer gospodin Alkalaj samo radi svoj posao za koji je plaćen i to onako kako mu kažu iz Sarajeva).