NEBESKO ANTIIMPERIJALISTIČKO VIJEĆE

Bosna nije na raskršću svjetova, kultura, civilizacija, već na tromeđi imperija: tri Rima, tri carstva, tri imperijalizma, tri imperijalne religije podijelile su bosansko nebo i formirale bosanski trougao. Svaki imperijalizam osvaja i opstaje na bazi “zavadi pa vladaj”. U Bosni je to po nesreći na treću: kubik zaraćenih carstava i zavađenih carskih podanika.