AMANDMANI na budžet FBiH za 2023.

Usvojeno svih pet mojih amandmana na budžet.
Po “stoja” (100.000,00KM) za akademske naučne časopise iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, za mobilnost kolega umjetnika/ca (kad putuju da apliciraju za pokrivanje troškova), za tradicionalne zanate i za proizvodnju izolacije od prirodnih materijala (vuna i industrijska konoplja).

Nisu neke sume, ali važno je da su stavke otvorene pa da tražim više naredni put.
Tri “stoje” (300.000,00KM) za opremanje laboratorije za toksikološku analizu pčela.