AKCIJA ENERGETSKE TRANZICIJE

Jutros u “Plavoj sali” u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na konferenciji pod nazivom “Akcija za energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini“. Domaćin je Zeleni klub poslanika parlamenata na svim svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini okupljeni oko tema energetike, energetske efikasnosti i ekologije, uz podršku Ureda Evropske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), organizovana pod pokroviteljstvom švedskog predsjedavanja Vijećem EU.

Pitanje koje sam postavio: kolika je upotreba ovčije vune i industrijske konoplje u proizvodnji termoizolacionih materijala za utopljavanje objekata i zašto se ne usaglašavaju zakoni i regulative uzgoja industrijske konoplje Federacije BiH sa Republikom Srpskom kao i BiH sa regijom i EU?