Još jedan korak bliže osnivanju Muzeja holokausta

Jutros smo gospodin Eli Tauber i ja obavili finalni razgovor sa Ministrom kulture i sporta Samirom Avdićem u vezi budućeg Muzeja holokausta u BiH čiji osnivač bi bio Kanton Sarajevo.

Ministar Avdić je još jednom izrazio ne samo svoju podršku, već i svoju posvećenost ovom projektu. Složili smo se oko toga da bi Muzej holokausta funkcionisao uz fondaciju onako kako trenutno funkcioniše JU Muzej Alija Izetbegović.

Ministar Avdić je i ove, kao i prošle godine, odredio 50.000 KM za Muzej holokausta u budžetu Kantona Sarajevo i dao nam do znanja da je “trasa puta” zacrtana i da će raditi na osnivačkim aktima Muzeja, te da je sada samo pitanje vremena kada će ovaj saziv skupštine usvojiti odluku o osnivanju ove javne ustanove na koju smo čekali skoro osamdeset godina.

Podsjećam da je prethodno prostor i podršku projektu dao aktuelni načelnik Općine Centar, Srđan Mandić, kao i Gradska uprava na čelu sa gradonačelnicom Benjaminom Karić.