Šuma zove!!

Danas smo kolegica Sanela Klarić (zastupnica NS u KS i DNFBiH) i ja imali sastanak sa Ninom Kreševljaković i Eminom Veljović iz AARHUS Centra u BiH. Sa nama je bila i sekretarica Kluba Naše stranke u Parlamentu FBiH – Ejna Kadrija.

Nina Kreševljaković i Emina Veljović

AARHUS Centar nudi besplatnu pravnu pomoć u vezi okoliša na području BiH, bavi se organizovanjem skupova, mirnih okupljanja građanstva i zagovara zakonskih izmjena koje se tiču okoliša, što obuhvata i zakone o saobraćaju, energetici… Zapravo svih zakona koji se moraju uskladiti sa zakonima EU, naročito sada kada je BiH kandidat za EU članstvo. AARHUS Centar je nazvan po gradu u Danskoj u kojem je 1998. donesena veoma bitna konvencija koja je 2008. ratifikovana i u BiH i ima primat primjene.

Danas smo razgovarali o više zakona koji su prioritet .

Zakon o vodama Federacije BiH je u nacrtu još od 2017. i već je zastario, tj. ne prati okvirne vodne direktive koje su primat u EU.

Zakon o šumama Federacije BiH je u prijedlogu i za njega se moraju raditi amandmani. Taj zakon je bio veoma loše napisan i struka je predlagala da se povuče, no dogovoreno je da ipak ostane u proceduri pa je struka u prošlom mandatu na njega dala 90 komentara od kojih je 80 usvojeno i biće predstavljeni kao amandmani Vlade.

Sanela Klarić, Ejna Kadrija, Nina Kreševljaković, Emina Veljović

Ovaj zakon je krucijalan za regulisanje sječe šume jer bez njega imamo ono što se naziva “gola sječa šume”. Posljedice takve sječe mogu biti štetnije po prirodu i društvo nego što možemo i zamisliti. Trenutno šume nekontrolisano i nezakonito sijeku šumska preduzeća u kantonima koji nemaju svoj Zakon o šumama pa kada opština pozove policiju, policija ne može kazniti šumsko preduzeće zbog toga što u tom kantonu ne postoji niti jedan zakon koji mogu primijeniti: kantonalnog zakona nema, a na Federaciji još uvijek ne postoji Federalni zakon. (No ako ulove pojedinca u ilegalnoj sječi šume – taj pojedinac biva kažnjen, što je u najmanju ruku – zanimljivost.)

Važan je i Zakon o zaštiti prirode koji ćemo također morati ubrzo staviti na dnevni red, zatim izmjene i dopune četiri člana Zakona o koncesijama.

Šuma je zakon! Voda je zakon!

Ali i zakon o šumama i zakon o vodama!

Da bi zapratili kako će se sve dalje odvijati, prijavite se tako što ćete upisati svoj email na dnu stranice i dobijati objave u inbox.