Skice za sakralno slikarstvo BTO

Damir Nikšić

*Krejon na papiru, Format 60x80cm, 4 crteža iz serije: *Skice za sakralno slikarstvo Bosanske teologije oslobođenja*, februar 2023.

“Stečevine očeva” – koliko u nama je traume od carstava koje su nam vladale, a koliko koristi od službe njima?
“Nebeska Republika”
“Republika protiv pagana”
“Srednjovjekovna hidrocentrala” – simbol tehnofeudalizma i novog svjetskog poretka.