The Last of Us – Hej civili i (pre)ostali 2

Čini mi se da sam prvi reagovao na izvrsnu epizodu HBO serijala The Last of Us koju je režirala naša Jasmila. Uh kakvu sam tremu imao prvih desetak minuta, a potom oduševljenje. Najviše me je oduševilo to što je Jasmilu “zapalo” da režira epizodu u kojoj je predstavljena uspješna i funkcionalna anarhokomunistička multietnička i multikonfesionalna, heterodoksna i heterogena zajednica u postapokaliptičnom svijetu, a koja je veoma nalik na srednjovjekovnu komunu. I to na srednjovjekovne komune koje su stari “dobri Bošnjani” osnivali okupljeni u zajedničkoj “hiži” u kojoj su liječili bolesne, pazili na stare i na djecu, obrađujući zajedničku zemlju, bez privatne imovine, kao slobodni građani u gradskim i slobodni seljaci u seoskim komunama/opštinama. Podsjeća me na komune iz vremena kada su u Bosnu, kao i u epizodi, preko rijeka (Save ili Drine) pristizali prognanici kao u Refugium Haereticorum (kako Krleža voli to reći), iz regije, Evrope, sjeverne Italije i južne Francuske, Svetog rimskog carstva, Vizantije, svi oni slobodnog duha i zdravog razuma koje su nazivali hereticima, krivovjernima i protiv koje su slali krstaške pohode.

Mislio sam da vrijedi govoriti o tome u današnjem vremenu kolapsa društva i propasti civilizacije, neofeudalizma oligarhije, plutokratije i autokratije, novih careva, kraljeva, begova, banova, velikih kneževa novog srednjovjekovlja, vjerskog fanatizma, bratoubilaštva, itd.

Mislim da je vrijedno reflektirati i razmišljati o anarhokomunizmu, gradskim i seoskim komunama u našoj zarobljenoj i disfunkcionalnoj državi sa njenim državnim religijama i zvaničnim dogmama koje zajedno sa državnim režimom, despotima, autokratama, progone gnostike, agnostike, LGBT populaciju i “komunjare” kao krivovjerne heretike.

Mislio sam da vrijedi razmišljati o samoupravi slobodnih građana i građanki i mislim da je bitna i nadasve aktuelna tema te epizode za naše društvo danas, trideset godina nakon rata, nakon tri decenije tranzicije. Nakon što je u našim srcima i umovima poniknula “crna gljiva mržnje” (kako to sevdalinka “Evo ovu rumen ružu” kaže) i zarazila veliki dio društva.

Jer gdje će pre/ostali? U koji zbijeg, koji entitet, na koju slobodnu teritoriju?

U toj epizodi se, dakle, prvenstveno radi o komuni i o anarhokomunistima. Nisam u njoj vidio nikakve ratne profitere.