EGOKRATIJA i EGONACIONALIZAM

Nikako ne mogu naći dobre sagovornike među kolegama i kolegicama u politici.

Pomalo je depresivno, da budem iskren.

Oni već tri decenije pričaju isključivo na temu “koji narodi žive u BiH”, a ja bih volio s njima konačno načeti temu “od čega narodi žive u BiH”, pa da nekako pripomognemo, ako možemo, onako kao zakonodavci, a trebali bi da možemo, obzirom da smo plaćeni da donosimo bolje i nove zakone.

Ponekad mi se čini da mnoge kolege i kolegice parlamentarci tumače pojam “zakonodavac” tako da on označava nekog ko “davi zakone”.

Sve što treba promijeniti u politici je jedno jedino slovo, ali EGO vodećih i vladajućih političara smatra da bi za njega bila smrt kada bi se makar po zvučnosti izjednačio sa EKO.

I u pravu je.

Da su ti ljudi u stanju umanjiti svoj ego samo za jedan kvant energije koju svakodnevno zajedno sa nama troše na njega, on bi postao “EKČIĆ” – i taj minimalni “ekčić” u politici bi bio sasvim dovoljan da promijeni stanje u zemlji.

Tu se ne radi o pukom “jednačenju po zvučnosti”, već o suštinskom kvalitativnom “kvantnom skoku” koji bi oslobodio minimum energije za pokretanje vala ekološke i društvene svijesti koji bi ovu zemlju i sve njene stanovnike za kratko vrijeme vratio u normalu, ili boljerečeno: u budućnost.

Stoga: pretvorimo EGO u EKO, egokratiju u ekokratiju.