Novo jednoumlje i građanske slobode

U socijalizmu je u “jeku Titove diktature” omladina 1973. puštala kosu i zulufe, pušila travu, furala kontrakulturu, mir i antiratni sentiment. U BiH danas, 2023. omladina pita gdje si bio u ratu da se boriš protiv fašizma.

Izgleda da je ovaj novi režim “prekucao” i komuniste po zatucanosti jednoumlja, tj. istrajnosti i intenzitetu ideološke indoktrinacije mladih.

Interesantno je da se omladina koja danas postavlja ovakva pitanja drži progresivnom, liberalnom, “probuđenom”, građanski nastrojenom, patriotskom omladinom u borbi za bolju i ljepšu građansku nacionalnu državu.

Uveliko brine to što su veoma malo svjesni svoje militantnosti, isključivosti, ostrašćenosti i predrasuda, a još manje upoznati sa idejom građanskog (ne brkati sa tzv. “građanskim konceptom”) što može predstavljati ozbiljnu prijetnju svim budućim diskriminiranim i nepoželjnim građanima (drugog reda) građanske države i ustavnog poretka kojima teže.

Kada u BiH bude snimljen neki “Bosanski špijun”, satirična tragikomedija na ovu temu po uzoru na “Balkanskog špijuna”, i ne bude zabranjen ili izviždan, već doživi uspjeh, bude opšteprihvaćen i to s oduševljenjem – to će biti znak da BH društvo prolazi kroz katarzu, da se oporavlja i da ima nade za njega.

Ako se to ne desi do 2034. (da mu damo vremena kao i “Balkanskom špijunu” koji je izašao 1984.) – onda “odnio vrag šalu”.

Trenutno se borimo “svejednoumljem” protiv svih isključivih jednoumlja.