BRATSTVO, JEDINSTVO i RAVNOPRAVNOST

25.maj se slavio kao rođendan čovjeka koji je kao najveći emancipator ne samo naših naroda, već i drugih bratskih naroda i narodnosti diljem Trećeg svijeta, insistirao na onom što smo nekad zvali “bratstvo i jedinstvo”.

No “bratstvo, jedinstvo i ravnopravnost” su bili više od floskule. To su bili principi na kojima se temeljilo naše danas razoreno društvo i “Prva republika”.

Nije se radilo o bratstvu i jedinstvu samo naših naroda i narodnosti, već o bratstvu i jedinstvu svih rasa, naroda i narodnosti svijeta, što smo kroz Pokret nesvrstanih i pokazali.

Čuvati “bratstvo i jedinstvo” je bio naš osnovni zadatak jer sve dok je njega, postoji i naše društvo, a dok postoji bratsko, solidarno i jedinstveno društvo – postoji i republika koja se na njemu temelji, koja na njemu počiva.

“Bratstvo i jedinstvo” je bilo kulturno-obrazovna politika, dio našeg odgoja u školama i kod kuće.

Ono nema veze sa Marksizmom, sa proletarijatom, nema veze sa totalitarizmom, jednoumljem, već ima veze sa građanskom republikom i revolucionarnom građanskom ljevicom.

“Bratstvo, jedinstvo i ravnopravnost” je bila naša verzija tripartitnog motoa (hendiatris) Francuske republike koji je glasio: Liberté, égalité, fraternité (sloboda, jednakost, bratstvo).

“Bratstvo, jedinstvo i ravnopravnost” su pomenuti u preambuli Ustava SRBiH iz 1974. godine. (Danas umjesto riječi “bratstvo” ljevica koristi riječ “solidarnost” zbog rodne ravnopravnosti.)

“Bratstvo i jedinstvo” ne smijemo brkati sa nacionalizmom i nacionalnim identitetom.

Bratstvo i jedinstvo nije isto što i “jugoslovenstvo”, niti je isto što “bosanstvo i hercegovinstvo” jer ono, kao što sam već pomenuo, važi i kao internacionalni princip i moto, a ne isključivo kao nacionalni.

Ne trebamo ga brkati ni sa antifašizmom. Ali bez “bratstva i jedinstva” nema antifašizma, kao što nema ni antirasizma.

Jedan od razloga zbog kojih smo morali čuvati bratstvo i jedinstvo “kao zjenicu oka svoga” je i taj što je bratstvo i jedinstvo “prst u oko” fašizmu, glavno oružje za aktivnu i dugoročnu borbu protiv fašizma na svim, a naročito na ovim našim prostorima.

“Bratstvo i jedinstvo” je i antiratno, jer svaki rat je u suštini bratoubilački rat.