BLACKSTAR

  Ptolomejski ili Geocentrični sistem je sistem u kojem je Zemlja bila u centru svemira. Star je hiljadu godina. Kopernikov sistem je Heliocentrični. Nikola Kopernik 1543. objavljuje djelo u kojem stavlja Sunce u središte našeg sistema koji tako postaje Sunčevim sistemom. Nije da to nije prošlo bez negodovanja: papa, kalvinisti i još neki naučnici su baš bili popi*dili. Papa njegovo djelo zabranjuje 1616. i ono biva zabranjeno do … Nastavi čitati BLACKSTAR