Građanski nacionalizam ljevice i etnički nacionalizam desnice

Takozvani “građanski princip” na kojem insistira ljevica u BiH je kompromitovan postizbornim inklinacijama ka, a naročito koalicijama jednog dijela BH ljevice sa konzervativnim etničkim nacionalistima najbrojnijeg konstitutivnog naroda. Po srijedi je koalicija oba nacionalizma: etničkog i građanskog. U ovom konkretnom slučaju bošnjačkog i “bosanskog” (bosanskohercegovačkog). Za razliku od etničkog nacionalizma koji se bazira na etnokulturnom i vjerskom identitetu naroda građanski nacionalizam definiše naciju državljanstvom, vrijednostima … Nastavi čitati Građanski nacionalizam ljevice i etnički nacionalizam desnice

Krajnja ljevica

Činjenica je da je ljevica “najbrojnijih naroda” u državama regije bila popustljiva prema nacionalizmu i dozvolila homogenizaciju tih naroda tako što je, između ostalog, koketirala sa partijama koje su promovisale i forsirale ideje krajnje desnice. Činjenica je da ljevica to radi i danas, da i dalje nema ni snage, niti hrabrosti da odlučno ustane protiv kleronacionalističkog folklora i zvanične politike, da pokaže spremnost da svim … Nastavi čitati Krajnja ljevica

Ko su reakcionari “unas”?

Reakcionarizam je više nego prisutan u ovdašnjem društvu. To se vidi po rastućem revanšizmu i historijskom revizionizmu čak tri decenije nakon pada samoupravnog socijalizma. Reakcionarizam je glasan i protivan progresu. Ispoljava se i kroz konzervativnu revoluciju. Reakcionari žele povratak na prethodno stanje (status quo ante), povratak na stari režim (ancien regime): hijerarhijsko društvo vlastele na vlasti i poslušnih sluga i kmetova koji porezima finansiraju životni … Nastavi čitati Ko su reakcionari “unas”?