Koga brani Sarajevo?

Nažalost nema previše političara kojima je tvoja, moja, njegova, njena imovina svetinja, ali barem ima onih kojima je “svetinja nad svetinjama” nekoć društvena, a danas državna imovina kojoj su posvetili i na kojoj su izgradili svoje političke karijere: čuvanju i branjenju države, “državne svetinje” i državne imovine. Oni su stražari koji bdiju nad našim nacionalnim blagom, državnom imovinom i brane je kao što je nekoć … Nastavi čitati Koga brani Sarajevo?

Urbicid: građansko društvo i građanska država

O kakvoj suverenoj i građanskoj državi pričamo nakon što su svi saučestvovali (ako ničim drugim onda svojom glasnom šutnjom) u totalnoj dezintegraciji gradova i građanskog društva? Građanska država nije nikakav ideal. Suverena država je servis građanskom društvu koji služi državljankama i državljanima, suverenim i slobodnim građankama i građanima kao pravna i socijalna država za emancipaciju individue, za pravno, ekonomsko i političko subjektiviranje individue, što u … Nastavi čitati Urbicid: građansko društvo i građanska država

Negiranje urbicida

– O negiranju urbicida i etničkom čišćenju građana i Ostalih – Osjećam da dugujem jedno objašnjenje Crvenbegovićima. No prije nego što otvorim srce i ispovijedim odakle dolazi moj prijezir prema urbicidnim navikama, pojavama, ideologijama, tj. prema urbicidu kao tradiciji koju prepoznajem, koja je jako njegovana i živa “unas”, a koju poriču i negiraju gotovo svi, moram prvo priznati da su me ovih dana zabavljali svojim … Nastavi čitati Negiranje urbicida